Български  |  English

Българско и модерно: на хартия и в интернет

 
Неотдавна Издателският център „Боян Пенев” при Института за литература при БАН публикува „Българско и модерно. Към изучаването на новата българска литература”. Съставител на изданието е Елка Димитрова, а редакторският екип включва, освен съставителката, Андрей Ташев и Пенка Ватова. Сборникът обобщава част от постиженията на мащабен проект за изследване на българския модернизъм. Със статии участват Цветанка Атанасова, Елка Трайкова, Сирма Данова, Яница Радева, Румен Шивачев, Бисера Дакова, Николай Кирилов, Едвин Сугарев, Владимир Игнатов, Калина Лукова, Вихрен Чернокожев, Светлана Стойчева, Мая Горчева, Надежда Цочева, Надежда Стоянова, Александра Антонова, Георги Господинов, Иван Христов... Както заявява Димитрова в увода, „Изследователските усилия в рамките на този общ проект бяха последователно насочвани към различни тематични формати: Българският модернизъм: мирогледни и естетически позиции, полемики и равносметки;Критическото наследство на българския модернизъм; Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм; Българско и модерно. (...) Генерални посоки на изследване са: национално – универсално, българско – европейско, модерно – традиционно; апориите на модерността в границите на самата българска литература и култура; приемствеността и конфликтността на етапите, направленията и кръговете в спектъра на българския модернизъм.”
От увода научаваме, че референтният апарат на прецизното издание препраща тематично и избирателно към съдържанието на сайта Българският литературен модернизъм, който дава достъп до следните рубрики:
- „Дигитално хранилище съдържа дигитални копия на печатните трибуни на българския литературен модернизъм в максимално пълен и достъпен вид. Събрани, систематизирани и дигитализирани са целите течения на изданията „Мисъл“, „Наш живот“/ „Наблюдател“, „Художник“, „Из нов път“, „Южни цветове“, „Бисери“, „Листопад“, „Звено“, „Родно изкуство“, „Везни“, „Зеница“, „Лебед“, „Crescendo“, „Хиперион“, „Пламък“, „Нарстуд“, „Изток“, „Стрелец“, „Новис“. Общият обем на материалите е около 30 000 документа;
- Галерия „Лица”. Съдържа снимки на автори на българския модернизъм – писатели и критици, както и на културни фигури - български и чуждестранни, свързани с направлението, без на всяка цена да са част от него;
- Рубриката Интерпретации съдържа научни интерпретации и приложни материали. Подрубриката Научни изследвания” включва нови текстове. Общите насоки са: концептуално обглеждане и нови интерпретации на българския литературен модернизъм. Подрубриката Приложения хвърля светлина върху документалното литературно наследство на българския модернизъм. Нейни компоненти са: Аналитични прегледи”: аналитични обзори на периодичните издания, реконструиращи историята на всяко от тях – създаване, издатели, редактори и сътрудници, условия на съществуване; програма и полемики с други издания; жанрова картина, публикации с общохуманитарен, културен и литературен характер (български и преводни); мястото на изданието в литературния живот на съвремието. Изведена е и най-съществената справочна информация за тях.; „Именен речник: речник на авторите, публикували в периодичните трибуни на българския литературен модернизъм. Речниковите статии са придружени от библиография на произведенията на дадения автор и на литературата за него (книги и статии), актуализирана към 2012 г.; Библиографски каталози – тук влизат: Каталог на книжните издания на българския модернизъм; Каталог на основните манифестни, критически и полемични текстове на българския литературен модернизъм; Каталог на литературоведските изследвания върху българския модернизъм; Хронологична ос, представяща основните събития на българския модернизъм в хронологична последователност.
- Рубриката Библиотека с избрани критически интерпретации на българския литературен модернизъм. Част от тях са базисни, други носят духа на експеримента. Търсени са текстове, които дават опора в запознаването с явлението и вдъхновяват изследването и изучаването му.
М.Б.


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”