Пишат ни , брой 35 (2918), 21 октомври 2011" /> Култура :: Пишат ни :: Седем въпроса към Ректора на ВТУ <i>Св.Св. Кирил и Методий</i>
Български  |  English

Седем въпроса към Ректора на ВТУ Св.Св. Кирил и Методий

 

Мислехме да напишем статия за качеството на обучение във висшите училища у нас, отразяващо се на печалните им позиции в авторитетните рейтинги на университетите по света. Разполагаме с подобна статистика. Решихме, обаче, да не занимаваме читателите с дълбокомъдрени разсъждения за състоянието на висшето образование изобщо, а да предложим на културната общност в България реална и конкретна картина без пространен коментар, живописвана с няколко въпроса, отправени към едно, по презумпция отговорно лице в един от големите университети у нас – Ректора на Великотърновския университет „Св. Кв. Кирил и Методий” проф. Пламен Легкоступ. Без пространен коментар, защото ярките багри на административната картина тук видимо хармонират с пъстрия и хроничен колорит на безхаберие към качеството на учебно-изследователския процес във висшето образование на посочения университет. Композиращите картинката въпроси към ректора визират конкретни щрихи от управлението на Философския факултет. Ето и самите въпроси:
1. Манипулираният Академичен съвет на университета отхвърли преминаването на основен трудов договор към Философския факултет на двама професори, доктори на науките – Ангел Стефанов и Димитър Цацов, независимо от чл.15, ал.3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, независимо и от убедителните положителни решения на съответните катедрени съвети и положителния вот на Факултетния съвет. Защо Ректорът се остави да бъде подведен от декана доц. Илия Стойков и дясната му ръка доц. Вихрен Бузов, като по този начин дезинформира и целия Академичен съвет, че двамата професори били настоявали за втори, вместо за един основен трудов договор?
2. Вярно ли е, че лекциите на проф. Стефанов по Теория на познанието и по Философия на науката започват да се четат от зам. декана доц. Вихрен Бузов, който няма подготвени учебна програма и конспект за тях и няма публикации с научни приноси в тези области, а освен това има учебна натовареност от над хиляда (1000) часа и не би имал дори физическата възможност да ги поеме?
3. Вярно ли е, че ръководството на факултета отстрани безпричинно също и работещия на срочен трудов договор проф. Любомир Христов, доктор на философските науки, чиито лекции по Философия на Новото време (ХІХ век), по Руска класическа философия и по Теория и философия на глобализма остават също така на „добрата воля” на евентуално пожелали да ги четат неспециалисти или сега прохождащи асистенти? Какво качество на подготовката ще имат при това положение студентите-философи по споменатите пет ключови философски дисциплини, е въпрос с очевиден отговор.
4. Получил ли е Ректорът още на 28 юни 2007 година Докладна записка за констатирано от оторизирани институции плагиатство на започващия своя втори мандат декан доц. Вихрен Бузов, поради което не му беше присъдена научната степен „доктор на науките”, и защо не последва никаква законова реакция от ректорското ръководство? А за подобни научни престъпления предвидената от закона мярка е дисциплинарно уволнение! Защо той прикри вече станалото обществено достояние плагиатство? Защо господин Ректорът не прилага законите на Република България?
5. Получил ли е Ректорът на 12.03.2009 година Доклад от завеждащия катедра „История на философията” проф. Лъчезар Андреев, доктор на философските науки, относно груби неточности и преднамерено дезинформиране на читателите в сборника „Перспективи и наследство на философията в България, т. 1”, посветен на 45-годишнината на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и на 15-годишнината от създаването на Философския факултет, за които главна вина има тогавашният декан доц. Вихрен Бузов, и защо този Доклад остана без никакви последствия за виновните?
6. Получил ли е Ректорът на 30.06.2009 година официално писмо, подписано от петима професори от търновския Философски факултет, доктори на науките, за субективно-волунтаристичния стил на работа на тогавашния декан Вихрен Бузов, за когото административните нарушения са станали рутинна практика?
7. Великотърновският вестник „Борба” отрази в броя си от 14.10.2010 година пресконференция на доц. Иван Павлов, дългогодишен преподавател във Философския факултет, свикана, за да запознае медиите с „греховете, които деканът Вихрен Бузов е насъбрал за своите два мандата управление”. Какъв беше ректорският отклик на изнесените факти за реални управленски провали на декана, освен думите му, отразени в същия вестник, че доц. Павлов изнесъл своята пресконференция, понеже не бил гласуван за лектор от Факултетния съвет след неговото пенсиониране? Тук се налага все пак да уточним, че доц. Павлов беше получил положителен вот от този Факултетен съвет.
Не настояваме Ректорът да се ангажира с отговори на нашите въпроси, което би го поставило в разбираемо затруднение. Но в такъв случай любезно го съветваме да преосмисли подмолните дела на субектите в управлението на Философския факултет, предизвикали тези въпроси. Затова ние предупредихме г-н Ректора още в писмото от 30.06.2009 година, където писахме буквално следното, цитираме:
„Г-н Ректоре, при уважението, което изпитваме към Вас, с истинско неудоволствие желаем да Ви информираме, че ако и този път не реагирате на ексцесното състояние във Философския факултет, чиято кулминация започна с плагиатството на Вихрен Бузов (това отдавна е известно на философската общност в България!), ще бъдем принудени да се обърнем за помощ към централните печатни и електронни медии, което – добре съзнаваме това – никак няма да допринесе за добрия имидж на Великотърновския университет! Но европейските принципи все пак трябва да тържествуват, нали?”(край на цитата).
И тъй като търпеливо изчакахме цели три години вашия отговор (и не го дочакахме!), както не дочакахме и вашата реакция за безобразията в подопечния ви Философски факултет, ето, сега се обръщаме към една от най-уважаваните и престижни централни медии – в. „Култура”.
Обещаваме ви, г-н Ректоре, че следващата ни крачка ще бъдат „Хрътките” на бТВ. Защото европейското образование на нашите прекрасни студенти от Търновския университет не заслужава манипулациите и безхаберното поведение към учебния процес – за изследователски да не говорим - на овладелите властта във Факултета хора. А как е станало това на последните избори за декан, е друга тема.
още от автора


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”