Български  |  English

Отвъд Ванга

 

В заглавието на книгата ми (Светла Теодорова, „Ванга: отвъд предела”, изд. Изток-Запад, София, 2011) фигурират думите: “отвъд предела”. За мен тази книга е, метафорично казано, “отвъд Ванга”. Написах я в контекста на една по-обща идея - да изразя убеждението си, че алтернативното знание би трябвало да има място в живота на съвременния цивилизован човек наред с научното знание. Ще дам следния пример. През 70-те години в СССР се провежда експеримент с Джуна Давиташвили. (Известността й вече е придобила мащаби, пред които науката не може да мълчи). От изхода на експеримента е зависело официалното признаване на способностите й. Експериментът приключва успешно, като резултатите се оказват по-добри, отколкото и самата Джуна е предполагала. На специално свикания съвет, обаче, става беловлас учен и убедено изрича: “Науката не може да обясни това, което видяхме тук. Следователно то не съществува”. Е, едва ли науката би могла да си вкара по-голям “автогол”!
 
Обнадеждаващо е, че поне от 15 години насам вече никой сериозен учен не оспорва съществуването на явления, като терапевтично въздействие чрез психо-биополе, ясновидство, телепатия, левитация и т.н. – явления, наречени най-общо нетрадиционни. Но те засега принципно не могат да бъдат обект на науката. Не е създаден още адекватен инструментариум за изучаването им, нито е построена някаква цялостна и непротиворечива теоретична база. С други думи, сериозните представители на научната общност постъпват коректно. Те не говорят за неща, които не познават. Мълчанието на науката, обаче, включва “зелен светофар” за псевдонаука и суеверия.
Преди няколко години бяхме торпилирани от агресивна реклама за т. нар. “торзионни полета”. Можело да се построи торзионен генератор, черпещ енергия от вакуума, рак можел да се лекува с торзионни вибрации, душата била “торзионно поле”, ясновидството на Ванга се обяснявало по тази “теория”. “Голямото научно откритие” беше щателно и добросъвестно проверено. Оказа се, че става дума за твърде нагла спекулация. Сериозните учени се отвръщат от подобна псевдонаука, но покрай това се дистанцират и от самите феномени. А това забавя изследването им.
Убедих се, че в обществото ни като цяло съществуват съвсем повърхностни знания относно окултизма (езотериката) и теософията. Ако човек би искал да се запознае по-стабилно, би трябвало да се опре на съчинения на класиците от втората половина на XIX в. и първите десетилетия на XX в. Тогава изследователите са подхождали без всякакви комерсиални подбуди, с едничката цел да се овладеят нови територии на знанието, да се научи повече за духовния компонент на човека и да се действа за облагородяване на хората.
Преди повече от 20 години се преследваха и “дамгосваха” тези, които имат способности да оказват лечебно въздействие чрез собственото си психо-биологично поле. Наричаха явлението биоенерготерапия и т.н. Моя милост предложи като най-уместен и компактен термин “биотерапия”. Може да се каже, че Джуна Давиташвили е една от най-силните биотерапевти на XX в. В България също има много добри биотерапевти: Вера Кочовска, Момера Пенчева, Кирил Янков, Йордан Иванов и др. След много борби и намесата на лица на отговорни позиции, които бяха видели добро, дейността на тези хора се легализира и наред с иглолечението и някои други процедури, вече официално е обозначена като алтернативна медицина. Освен това, поне част от онова, което е било обявявано в Средновековието за “дело на дявола”, е научно доказано още през 60-70-те години на миналия век. Например, установено е, че дланите и пръстите на биотерапевтите в работен режим излъчват ултравиолетови фотони, които стимулират организма. Иначе казано, не става дума за халюцинация или самовнушение от страна на пациента. Не напразно известният квантов физик Дейвид Бом казва, че “физиката започва да нахлува в области, които досега са били изключително в сферата на мистиката”.
Има всички основания да се въведе и понятие алтернативно знание. Това би било едно приемливо съвременно понятие, с което да бъдат определяни явленията, които засега са предмет на езотериката. Веднага искам да отбележа, че е груба грешка и голямо невежество окултизмът да се асоциира с черната магия. Трябва добре да се знае! Истинският окултизъм заклеймява черната магия!
Може уверено да се каже, че поне част от окултното знание днес ще бъде научно знание на бъдещето.
Ето една възможно най-кратка информация за онези, които не са навлизали в териториите на алтернативното знание. Твърде схематично може да се каже следното: езотерика и окултизъм са синоними по съдържанието си. Думите езотеричен,езотерика,произхождат от гръцкото прилагателно esoterikos – вътрешен, достъпен за посветени. Етимологията на окултен, окултизъм е свързана с латинската дума ocultus – таен, скрит. Това знание наистина се пази в тесен кръг, за да не могат да злоупотребяват с него хора с нисък духовен ръст. А Теософиятапризовава да познаем непосредствено Бог чрез "сърцето" си, т. е. чрез собствен опит, вглъбяване, съзерцание, медитация, размисъл, интуитивно усещане. Думата "теософия" означава "мъдростта на Бога" (от гръцките думи theós – бог и sophia – мъдрост). Тя има своя корен в древните знания главно на Индия, Тибет, Египет, на идеите на Питагор и Платон и на християнската доктрина. Западната теософия е значимо явление в духовния живот на Европа и САЩ. България е дала своя европейски и световен принос чрез делото на теософа Петър Дънов, една личност с оригинална мисъл и много мъдрост, разработил оригинална, масово приложима система за духовно усъвършенстване.
Теософската доктрина е свързана с опити за научно осмисляне на проблемите и явленията, касаещи Висшата същност и “невидимия“ свят. Първият център за изучаване на паранормалните явления под името Теософско общество е създаден през 1875 г. В изследванията са участвали и големи учени – психолози, физиолози, физици.
В последно време в някои медии се появиха гръмки твърдения, че “ясновидството на Ванга е научно доказано”. Те отблъсват сериозните учени. А това забавя изследването на феномените. Ясновидството не е научно доказано. Ясновидството обаче е факт! Най-приемлива позиция от страна на науката би била официалното признаване, че изследвания, които по логичен подход и методология се родеят с научен анализ, макар да са върху обекти, които засега са извън науката, могат да се разглеждат като правомерен извъннаучен казус.
В книгата “Ванга: отвъд предела” детайлно са разгледани случаи на ясновидство от страна на Ванга и са обяснени логично и непротиворечиво. Обясненията са на базата на алтернативното знание и на квантово-механичния модел за функциониране на съзнанието, предложен от световно известния математик и физик Роджър Пенроуз и физиолога Стюарт Хамероф.
Християнската доктрина признава съществуването на душа, която се отделя от тялото след смъртта, но нищо не казва за нейната същност. Съвременният човек закономерно иска да знае нещо повече. Концепцията в древноиндийската философия за строежа на вселената и човека дава допълнително знание. Служители на Българската православна църква се изказват враждебно за хиндуизма и будизма. Но това означава религиозна нетърпимост! Така те злепоставят нашата Църква, за която толерантността към религиите е основно изискване. Всеки културен индиец се прекланя пред личността на Иисус Христос. Уважението ни към православното християнство няма да бъде затъмнено, ако уважаваме и проявяваме интерес и към други култури. Да се отнасяме негативно към древноиндийската философия, това означава да поставим под съмнение ценностите и доказаните постижения на хилядолетната култура на Индия. Това никой културен и здравомислещ човек не би си позволил. Източното знание, отразено в свещените книги Веди, е получавано въз основа на трансценденталното знание на адепти с изключително висок духовен ръст и морален статус и ние можем да му се доверим.
Една по-добра грамотност в областта на алтернативното знание би спестила на Църквата възмутителната, но и смехотворна кампания за произнасяне на анатема спрямо Петър Дънов и Ванга. Аргументът на няколкото свещеници е: да се отворят очите на хората, да бъде преодоляно тяхното “невежество”, та те да не “следват” споменатите личности. Вярата у последователите на Дънов не е на елементарно равнище, тя е дълбоко осмислена. Защото Дънов ги е водил към Христос, а не към себе си (както му се приписва въз основа на едно изречение, взето извън контекста; като при това твърде недобросъвестно се игнорират десетките хиляди други изречения, казани и написани от него)! Тъй че комично е да се мисли, че Бялото братство изведнъж ще се разтури, защото на няколко църковни служители им хрумнало да петнят светлата памет на Дънов. А Ванга? Тя не е автор на учение. За какво “следване” може да се говори там? Или свещениците са амбицирани да изтръгнат от сърцата на хиляди хора тяхната дълбоката признателност за това, че Ванга им е помогнала! Не си ли дават те сметка, че по този начин накърняват собствения си авторитет!
А сега по същество. Главното обвинение срещу Ванга е, че тя е “викала духове”. Ето къде е голямото невежество!! Струва си православните свещеници да имат поне обща култура в областта на алтернативното знание. Това обвинение говори за тотално объркване между ясновидство и спиритизъм. В Библията категорично се осъжда призоваването на духове. Това, което свещенослужителите не знаят, е, че такова деяние се осъжда и от окултизма! Да! Тук говорим за окултизъм в неговия чист вид. Не за псевдо-, нито за профаниран окултизъм. Класическият спиритизъм забранява спиритическите сеанси, когато те се провеждат от любопитство или за развлечение. Защото на такива сеанси най-често се явяват “духове” от ниските слоеве на астралната “материя” и те могат да причинят вреда. Не малко хора са получавали физически и/или психически увреждания след подобни сеанси. По правило спиритически сеанси са били практикувани от обучени окултисти и само с изследователска цел.
Ванга никога не е викала духове. Това могат да потвърдят всички, които я познават. Въз основа на елементи от алтернативното знание и като имаме предвид кристално чистия личен живот на Ванга, можем да бъдем сигурни, че ниските духове са били далеч от нея, защото нейните силни позитивни вибрации са ги прогонвали.
Това, което се е случвало при Ванга, е, че на нея й се е явявал ангел Господен. Освен него, пред нея са “заставали” и душите на преселилите се във вечността роднини и близки на посетителите, които са отивали при нея.
Посланията, които Ванга е съобщавала на хората, доброто, което е правила, и естеството на нейната философия говорят ясно, че нейният източник е високо издигната фигура (дух) в небесното царство. На много честни и скромни свещенослужители несъмнено също са се явявали ангели Господни. Може би те са усещали интуитивно нещо като благодат и душевна радост, но не са чували глас, не са имали визуални възприятия. Така е, защото, образно казано, “електрическото съпротивление” при тях (както и при повечето хора) е твърде високо, например 2000 ома. При Ванга, поради някаква анатомо-физиологична особеност, “съпротивлението” спрямо нефизическа субстанция е било примерно 2 ома. И Ванга е имала силни, отчетливи възприятия.
Да си представим една хипотетична ситуация. Ванга е жива и при нея отива отец Х – един от онези, които я обявяват за “сатанински феномен”. Този човек има баби, дядовци, роднини, които са вече в Отвъдния свят. Ванга вижда някои от тях, съобщава на отец Х случки от живота им, какво “те” й казват, какво питат и т.н. Е, нима отец Х ще приеме, че неговите скъпи покойници са под “юрисдикцията” на Дявола?! Тези души на негови близки се явяват и пред него, но той просто не ги вижда, не ги усеща. И така е правилно. Иначе хората биха “луднали”! Затова такива като Ванга са единици на планетата. Самата тя е казвала, че е “врата” за разумните безтелесни форми, както ги наричам в моята книга. Тя не ги е викала. Те обаче са настоявали да застанат пред нея, за да изразят грижа, тревога или радост за останалите тук, на Земята.
Второто основно обвинение, заради което според отците Ванга трябва да бъде класифицирана като врачка, магьосница и вещица, е използването на захарни бучки, върху които посетителят е трябвало да преспи. Гледането на захар при Ванга е било второстепенен механизъм. Всъщност, най-впечатляващите й ясновидения или предсказания са направени, без да е имала в ръцете си захар или друг предмет! В книгата си обяснявам защо ясновидците понякога използват кристали и предмети. Това няма нищо общо с Дявола!
Третият “съкрушителен” аргумент на църковните дейци е трансът. Ванга рядко е изпадала в транс. Измежду всички нейни по-известни предсказания, в състояние на транс тя е предсказала само събитията в Чехословакия. Имала е прилошавания, когато при нея са идвали хора, загубили близък човек буквално преди дни. Неосведомеността в алтернативното знание кара защитниците на Ванга да отричат състоянията на транс, за да я оправдаят, но самата тя пред проф. Шипковенски е изповядала, че “пада в транс”, за което има документирани записи. Не е въпросът да се отрича. Трябва правилно да се обясни. Трансът (латински: transcendo – пресичам), според неврофизиологията, е специфично преходно функционално състояние на съзнанието, при което се променя контролът над възприятията и начинът на обработка на информацията. Вече казахме, че Ванга е имала твърде ниско “съпротивление” спрямо нефизическата субстанция – духовна, ментална, астрална. При особено силни “вибрации” на тези субстанции (когато висшият дух се е явявал при нея с много важно съобщение или когато е имало наскоро починал човек), у Ванга се е получавало известно зашеметяване. Промяната в гласа означава промяна в начина на обработка на информацията. Някак си не върви в XXI век трансът да се обяснява с “бесове” и с “обладаване от Дявола”.
Както е известно, Христос е казал: “Обичай ближния си”. Но революцията в нравствения кодекс, която той осъществява, е кодирана в едно допълнително послание: “Обичайте неприятелите си” (Евангелие от Матея, гл. 5: 44). Тези заръки имат общочовешки смисъл: да се обичат хората изобщо. Сега бих задала реторичен въпрос към пледиращите за анатема върху Ванга. Спазват ли те тези фундаментални заръки на Иисус Христос? Над 500 000 са хората, на които Ванга е направила добро – на някои е спасила живота, като ги е пратила при точния лекар, други, при които медицината се е оказала безсилна, тя е излекувала с билки, на трети е помогнала да намерят откраднати или загубени неща, важни за тях. Всички тези хора носят в сърцата си най-искрена и топла благодарност към Ванга, много от тях са изпълнени с преклонение към нея. Като размахват заплахата за обявяване на анатема, като наричат Ванга магьосница и вещица, въпросните служители на Църквата грубо оскверняват светите чувства на тези хора към Ванга. Но ако оскверняваш чувствата на хората, значи ти не ги обичаш. Така тези свещеници нарушават по един недопустим начин основен принцип в моралния кодекс на християнството и заслужават да бъдат отлъчени от Църквата!
Цялата кампания, която се поде срещу Ванга и Петър Дънов, вероятно се корени в силната реакция на представители на Висшия клир срещу предложението Ванга да бъде канонизирана за светица. Такова предложение наистина е неуместно, въпреки светия живот на Ванга и нейното единодушно “канонизиране” от страна на много хора.
Какво представлява светецът? Могат да се изброят много характеристики, една от които е хората да не са разделени в оценките си. Това условие при Ванга не е налице. Има хора, които не я “признават”. Според твърде добросъвестните изследвания на д-р Лозанов при работата му с Ванга през 1965-1970 г., той е установил степен на познаваемост при нея около 80%. Изчислено е към 1995 г., че при Ванга са били над един милион души. Това означава, че при един милион посетители, Ванга не е познала на 200 000 човека. Но пък е познала на 800 000, четири пъти повече! Все пак, тези двеста хиляди съществуват. Това са хора недоволни. От тях не може да се иска да се покланят на Ванга. А пред един светец се покланят всички. В пантеона на християнските светци няма такива, за които някой да каже: “Аз не го признавам тоя светец”.
Случаят с дебата относно Ванга е много показателен за нивото на културата в нашето общество. Вместо Църквата да излезе с едно спокойно, обективно, аргументирано становище, няколко свещеника се нахвърлиха да оскверняват паметта на две достойни личности, оставили незаличима диря в съзнанието на българите.
Ванга няма да бъде канонизирана за светица, но тя е светица в душите и сърцата на твърде много хора в България и по света. Това “канонизиране” е много по-важно!
А какво да кажем за Петър Дънов? Можем само да цитираме думите на световно известния физик Алберт Айнщайн: “Целият свят се покланя на мен, а аз се покланям на учителя Петър Дънов от България”.
 
Бел. ред. Готови сме да публикуваме и други мнения по темите „Ванга”, „Петър Дънов” и отношенията им с църквата.
още от автора
Светла Е. Теодорова е завършила атомна физика във Физическия факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Специализирала е биофизика. Работи като старши научен сътрудник по биофизика в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН. Разработките й са в областта на теоретичната биофизика. Има оригинални приноси в математичното моделиране на различни биологични процеси. Автор и съавтор е на глави в научни книги, издадени в САЩ, и на редица научни публикации в престижни международни списания. От студентските си години проявява траен интерес и към нетрадиционните явления. Автор е на книгата “Трансцендентално знание и нетрадиционни явления. Обективен поглед”, препоръчана в сп. “Философски алтернативи” (БАН) 2010, кн. 5.


14 - 09.05.2011 11:56

REMARK
От: Bozhidarova
От Светла Теодорова

Идеята, която съм споделила в книгите си, и за която съм намекнала във в. “Култура”, излиза от рамките на традиционните схващания във философията. Става дума за принципно нов поглед към понятието “материя”. За съжаление вероятно от повечето представители на философската колегия в България това не е било разбрано. Макар че философията никак не ми е чужда, тя не ми е и специалност, и не би могло да се очаква да напиша научна статия в тази област. Това, което съм си позволила, е само маркиране на идеята. За работите ми в моята специалност е характерно правене на връзки между нещата, навлизане в дълбочина и прецизност (по мнение на колегите, с които работя). Постарах се в двете си книги подредено (доколкото материята позволява) да изложа схващането си. Очаквах подкрепа тъкмо от философската колегия, защото тези идеи могат да бъдат някаква изходна точка за по-нататъшно осмисляне. Но защо ще си губят времето да четат тези книги. Това няма да допринесе пряко за увеличаване броя на техните публикации и за напредък в кариерата. Изглежда не малко хора, занимаващи се с наука, имат психиката на чиновници. Не отчетох този факт.
Използвах термина “трансцендентално” не в смисъла, който Кант влага в това понятие. Разбира се мога да бъда критикувана за това, но мога да бъда и разбрана. Важното е да се схване какво имам предвид. Терминът по-нататък може да бъде променен. Една нова визия изисква и нови понятия. Не бих предлагала прибързано такива понятия. Освен това едно ново схващане не би могло в самото начало да бъде избистрено във всичките му аспекти. На първо време исках да маркирам същността на идеята.
13 - 28.04.2011 13:39

Наистина, офффф
От: Bozhidarova
Нещата заприличват на непристойно заяждане и започвам да си мисля, че sewast е от институция, която по определени причини е против БАН. Непочтено и долно е изказването: “...се чудя дали по същия начин не подхождате и към научната си област. Нямам намерение да си губя времето, за да установя със сигурност, че е така).” Наистина долно! Ами проверете! Голяма част от публикациите ми са в списания с Impact Factor. Там конкуренцията е голяма и не приемат какво да е. Работите не са “световни открития”, но са добре изпипани и определяни от чуждестранни специалисти като задълбочени. Въз основа на тези статии съм получавала покани за представяне на материали, които да бъдат включени като глави в научни книги.
Според Кант “трансценденталии” са предикатите, които надхвърлят най-висшите понятийни редове, всеки един от които редове е подчинен на определена категория. “Априорните форми на разсъдъка се наричат чисти понятия... чисти, защото не зависят от актуално присъствие на усещане” – сам сте го казали. Трансцендентални са операциите на разсъдъка. Така или иначе признавам, че изразът “трансценденталното е отвъд понятията” не беше удачен.
Да, действително според Кант съзнание и душа не са онтологични реалии. Това не означава, че философията завинаги ще остане на равнището от времето на Кант, нито от последните десетилетия на XX век.
Защо използвах термина “алтернативно знание”? Алтернатива на знанието е незнанието, точно така. Но от близо 10 години се използва терминът “алтернативна медицина” като синоним на народна медицина. Това са твърде успешни методи на въздействие, обществото е запознато с този проблем. Затова по аналогия въведох термин “алтернативно знание”, като смятах че читателите много добре ще разберат за какво става дума (все пак това са читатели на в. “Култура”). Вече поясних, че в случая не се визира противопоставяне. Може би по-добре е да се каже “паралелно знание”.
От измерване електричното съпротивление на ясновидци разбира се, че “няма да последва с необходимост и очевидност”, че е наблюдавано “нещо нематериално, духовно и с "висок морален статус". (Много Ви е несимпатичен този "висок морален статус"). Колко пъти изтъкнах, че науката не може засега да изследва пълно тези явления. Това не означава, че те трябва да се отричат, нито че трябва да се счита забранено човек да мисли и изказва съображения за обясняването им. Въпреки че тези съображения в момента не могат да бъдат експериментално проверени. Пак ще трябва да напомня за светкавицата и диваците. Те не са знаели какво е електричество, но от това не следва, че светкавицата не е била реална! И нещо друго. Когато преди около 2300 години Демокрит е бил осенен от идеята за съществуване на атоми, не е имало свръхмощни растерни тунелни микроскопи, чрез които атомите да бъдат фотографирани. А и преди да бъдат фотографирани, съществуването им беше потвърдено чрез редица експерименти. Виж ти! Идеята на Демокрит не била празна работа!
“Методът и предметът на изследването на Пенроуз, например, са ясни (можехте да си спестите пространното им обяснение, информиран съм относно тях), вашите обаче не са”. Като са Ви ясни изследванията на Пенроуз, защо ме занимавате с глупавите възражения на невежи, които го “поучавали”, че квантовата механика е приложима само към микрообекти. (А Пенроуз я прилага именно към такива обекти). Моите не са. Точно така. Аз се намирам в една джунгла (езотериката) и се опитвам да проправя пътека, така че и други сериозни хора да могат да пристъпят и се огледат. sewast негодува, че няма асфалтиран път. Сигурно ще има и такъв път. След много години. Хора на науката са правили експерименти за изучаване на паранормални явления. Не зная случай обаче човек, занимаващ се наука, да се е опитвал да осмисли по някакъв относително рационален начин езотеричните реалности, за да могат да бъдат разграничени “бълнуванията” от достоверните мистични откровения, шарлатанството от действителните прояви на екстрасензорна перцепция или екстраординерна индукция (както съм нарекла биотерапията и някои други явления). Аз самата съм в процес на избистряне и уточняване на понятията. След време може би ще използвам друго понятие вместо “трансцендентално знание”, но за това е необходимо интензивно мислене.
Аз много бих искала например да дефинирам точно понятието “извънлогично знание”. Но как да се дефинира един аспект на съзнанието, когато ние нямаме дефиниция на “съзнание”. Както добре е казала доц. Л. Гурова в своя лекция: “... самите употреби на понятието “съзнание” са ясни, но отговорът на въпроса “Що е съзнание?” не е.
И още нещо бих казала в заключение. Ако бях на Ваше място, чувството ми за достойнство не би ми позволило под прикритието на псевдоним да изстрелвам заядливи нападки. И бих се отнесла с уважение към един човек, който е споделил ново виждане. А ако бих имала критични бележки, не бих се нахвърляла злобно и към автора, и към медията публикувала статията. Просто бих направила бележките добронамерено и от свое име.

С. Теодорова
12 - 27.04.2011 22:37

офффф
От: sewast
Няма как да се разбере нещо, което е неясно обяснено. Неясното обяснение индикира неразбиране на това, което се обяснява. Може би аз съм кон с капаци, затворен в мисловна схема, от която не мога да изляза, но пък разбиранията, с които вие работите - казвам за н-ти път - са твърде еклектични и объркани. Направо казано, работите с миш-маш от половинчати разбирания и откровени предразсъдъци. Подозрително е, че претендирате за иновативност във физиката, а това, което представяте е някакво франкенщайновско чудовище, съшито от своеволно интерпретирани философски термини и лексика от "зоната на здрача". Пример:"Под “понятия” в случая имах предвид категориалните редове, а НЕ предикатите". Категориите по принцип са предикати (само у Аристотел, само за една от категориите (субстанцията), само в един случай (когато бележи конкретното съществуващо), се казва, че не е предикат и не се предицира; категориите на латински се обозначават като praedicabilia (което собствено, при Аристотел се отнася към вид, род, видова отлика, съществен и несъществен признак, а това са нещата, които, грубо казано ви носят, според него, понятийно познание за нещата); при Кант пък praedicabilia обозначават точно производните от категориите разсъдъчни понятия; в този смисъл, понятието (разбирането) бива определено чрез набор от изказвания (категории), които се предицират по отношение на предмета му. Няма да ви изнасям частни уроци по логика.
Колкото до научността на заниманията ви - за да се определи занимание като научно, трябва да му бъде определено позитивно разпознаваем предмет+релевантен метод. Можете да мерите ел.съпротивлението на врачките колкото си искате - това е метод за изследване на физически феномен (колкото и хипотетично необясним да е той) и от резултатите ви никога няма да последва с необходимост и очевидност, че сте наблюдавала нещо нематериално, духовно и с "висок морален статус", те няма да са емпирично доказателство за това, .
Методът и предметът на изследването на Пенроуз, например, са ясни (можехте да си спестите пространното им обяснение, информиран съм относно тях), вашите обаче не са (съветвате да се види книгата ви, добре, но нямам намерение да си я купувам, нито да я чета), поне от статията тук с такова впечатление оставам (от начина, по който не сте прецизна в употребата на термини, засягащи философска проблематика и културни реалии, се чудя дали по същия начин не подхождате и към научната си област. Нямам намерение да си губя времето, за да установя със сигурност, че е така).
11 - 27.04.2011 21:33

Дисонанс
От: Bozhidarova
Под “понятия” в случая имах предвид категориалните редове, а НЕ предикатите!
Точно така, под „чист наглед“ и „чисто понятие“ Кант разбира такъв наглед и такова понятие, които не зависят от актуално присъствие на усещане.
Аз обаче говоря за нещо друго. Човек, който е наизустил положения от философията и е затворен в определена схема на мислене, вероятно трудно може да “трансцендира” заученото и да погледне към нови концептуални хоризонти.
Отново критиката на sewast почива на неразбиране на казаното от мен.
В учебниците по философия под “директно” знание може да се разбира сетивното познание. Аз под “директно знание” разбирам извънлогично знание.
Философията също е дисциплина (като останалите научни области), в която е възможно творческо развитие.
Иновативните теории, засега могат да представляват интерес само във философски план. За разлика от някои други лица, аз обаче вярвам в развитието на науката и предполагам, че физическата колегия ще може да обсъжда подобни въпроси почти на работно ниво след един век може би.
Аз не класифицирам свещенството, а порицавам действията на няколко свещеници! Един монах негодувал, че дъновизмът бил припознаван като православен. Не може така да се поставя въпросът. Дъновизмът е основан върху концептуални елементи НЕ САМО от православието. Най-важното е, че това учение проповядва братски отношения и обич между хората, чистота на помислите и вътрешна хармония! Тази проповед да накърнява с нещо заръките на Иисус Христос към неговите ученици и към човечеството? Напротив, във висша степен ги утвърждава! Затова може да се каже, че Дъновизмът ПОДКРЕПЯ православието.
Относно Ванга пък изобщо не може да се говори за религия и за вяра! Твърде примитивният израз “вярвания във врачки” е достоен за средновековието. Не става дума за вярвания, става дума за явление: ясновидство, което е интересно да бъде изследвано. Макс Планк е казал: “Не може да се изключва нито една област на изследвания”! Може би sewast се чувства по-умен от Макс Планк?

С. Теодорова
10 - 27.04.2011 17:52

глупости
От: sewast
Цитат: "Много добре зная смисъла на понятието “трансцендентален” във философията. Най-кратко и схематично може да се каже, че... “трансценденталното” е отвъд понятията..."
Извинявайте, ама точно това НЕ МОЖЕ да се каже, щото просто е невярно: то предшества a priori опита, респ. опитнотното познание, не познавателната способност на човека, в този смисъл, нито може да е, нито е отвъд понятията (да не говорим, че самото то е понятие, априорните форми на разсъдъка се наричат чисти понятия, чисти, защото представата, към която се отнасят, не изисква действително присъствие на предмета); да не говорим, че, според Кант, такива неща като съзнание и душа не са онтологически реалии...

Отбележете си като особено важно, че под „чист наглед“ и „чисто понятие“ Кант разбира чисто и просто такъв наглед и такова понятие, които не зависят от актуално присъствие на усещане (в смисъл на сетивно дразнение) на нещото; това не е същото както когато Елена Рьорих или някой друг лунатик ви говори за чисти духове.
1 2 3 > »| 
  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”