Български  |  English

Отворено писмо на български учени, работещи в чужбина

 

 
232 български учени от престижни институти по света пишат до властта: В криза се пести от администрация, не от образование и наука. Списъкът на подписалите писмото сам по себе си е свидетелство за това, какъв интелектуален потенциал загуби родината.
К
 
Уважаеми дами и господа,
С огромна тревога ние, българските учени, работещи в чужбина, следим съдбата на огнищата на българската наука и образование – Българската академия на науките и Софийския университет «Св. Климент Охридски».
За нас, живеещи и работещи в страни, където образованието и науката са сред основните обществени приоритети, e необяснимо незачитането, неразбирането и недооценката на стратегическото място на науката в живота на българското общество, проявявано години наред от управляващите. При присъединяването на страната към ЕС не беше предвиден нито цент за научни изследвания от европейските фондове - уникален прецедент за всички новоприети страни; за сравнение, съседна Румъния е договорила за това почти един милиард евро. Относителният дял на средствата за наука в държавния бюджет с годините непрекъснато намалява. Стигна се дотам учените сами да финансират с оскъдните си заплати част от разходите за осъществяване на научната си дейност.
В резултат от тази безотговорна политика научната общност в България е значително обезкръвена. Стотици авторитетни учени и млади хора, желаещи да се занимават с научни изследвания, напуснаха страната. Днес относителният брой на учените у нас e 2 - 3 пъти по-малък в сравнение със средния за ЕС.
Колегите ни, останали в страната въпреки мизерните условия, все още успяват, както показа и неотдавнашната авторитетна европейска атестация на БАН, да бъдат на добро, а някои и на отлично научно ниво, канени са и успешно се представят на международни конференции, участват в международни сътрудничества. Но поради липса на всякаква перспектива в страната няма млади хора, на които утвърдените учени да предадат знанията си. Признати в чужбина научни школи, градени с години, от някои от които сме излезли и ние, невъзвратимо се погубват, връщайки научното равнище на страната с десетилетия назад.
Докато в повечето страни на ЕС средствата за наука и образование бяха относително увеличени, у нас през 2010 г. тези средства бяха драстично орязани, без да се отчетат съществуващите диспропорции. Заплатите в БАН, които и така са под средните за страната, са намалени с 20-40%. Замразено е финансирането от Фонда за научни изследвания, блокирани са и част от собствените приходи на СУ и БАН по други, включително международни проекти. Това катастрофално финансово състояние е затвърдено и в проекто-бюджетa за 2011 г.
Ние, работещите в чужбина български учени, сме дълбоко обезпокоени от недалновидните действия на някои наши министри, които могат да бъдат катастрофални за бъдещето на българската нация.
Ние настояваме средствата за наука и образование приоритетно да се увеличават, за да могат постепенно да достигнат средноевропейското ниво. Да се назначават млади хора на мястото на пенсионираните научни сътрудници. Да се създадат условия за връщането на български учени, работещи в чужбина. Във време на криза трябва да се пести от военни разходи и администрация, не от образование и наука.
Ние съзнаваме, че при разпределението на средствата за наука и образование, главният проблем е „как да се отсее плявата от зърното”. Настояваме да се извърши международна атестация на университетите в България. Да се финансират приоритетно катедри, факултети, университети, водещи както в научните изследвания, така и по качеството на учебната работа. Да се вземат предвид заключенията и препоръките на международната атестация на БАН от 2009 г.
Ние настояваме, при разработването на национални стратегии и закони, свързани с развитието на образованието и науката, да се използват знанията и опитът на научната общност у нас и в чужбина.
 
Адриан Милев, PHD, Materials Chemistry and Physics, University of Western Sydney
Албена Драйчева, биохимия, Max Planck for Biophysical Chemistry, Goettingen, Germany
Александър Г. Иванов, Biophysics, University of Western Ontraio
Александър Зарков, PhD, Universitätsmedizin Göttingen, Germany
Александър Кандиларов, geophysics, Dept. of Earth Science, University of Bergen, Norway
Александър Кулев, физика, Theroretische Chemie, PCI, Universitaet Heidelberg, Germany
Александър Митов, физика, Yang Institute for Theoretical Physics, Stony Brook University, USA
Алексей Василев, химия, Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Germany
Андрей Блажев, физика, Кьолнски университет, Институт по ядрена физика
Андрей Милчев, физикохимия, Max-Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Germany
Андрей Тодоров, Mathematics, UC Santa Cruz, Chinese University, Hong Kong
Антония Кухтина, физика, Institut fuer theoretische Physik, Georg-August-Universitaet, Goettingen
Асен Асенов, James Watt Professor of Electrical Engineering, CEO Gold Standard Simulations Ltd., The University of Glasgow
Асен Киров, медицинска физика, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York
Бистра Нанкова, molecular biology, New York Medical College, Valhalla, NY, USA
Бойка Маркова, биохимия, Innere Klinik/Tumorforschung, Westdeutsches Tumorzentrum, Universitätsklinikum, Essen
Борис Дешев, астрофизика, RuG/Kapteyn Astronomical Institute
Борислав Белчев, физика, University of Lethbridge
Борислав Найденов, физика, Trinity College, Dublin
Боряна Димитрова Михайлова, physics, junior professor at the University of Hamburg
Боряна Димитрова Петрова, молекулярна биология, Хaйделберг, ЕМБЛ
Боян Александров, Biophysics, Los Alamos National Laboratory, Theoretical Division
Валентина Йомтов, physics, Tel Aviv University
Валентина Семкова, физика, International Atomic Energy Agency
Валери Т. Стефанов (Dr Habil), mathematics and statistics, School of Mathematics and Statistics, University of Western Australia
Валя Русанова, биология, National Institutes of Health
Ваня Хинковска-Галчева, Research Investigator, University of Michigan Medical School, Department of Internal Medicine
Васил Бъчваров, Информационна и Комуникационна Техника, ТУ-Дармщад
Васил Кънев, professore ordinario, Università degli Studi di Palermo
Велин Спасов, Lead Scientist, Accelrys, San Diego, USA
Велина Бъчварова, биология, Forschungszentrum Dresden-Rossendorf
Венцислав Янчев, микроелектроника, The Angstrom Laboratory, Uppsala University, Sweden
Веселин Г. Филев, Ph.D., Physics , Max Planck Institute for Physics, Munich & DIAS
Веселин Георгиев, физика, University of California
Веселин Петков, математика, Université Bordeaux I
Веселина Василева, икономика, FH Münster, Germany
Вестислав Апостолов, математика, Universite du Quebec a Montreal
Винфрид А. Митаров, Experimental particle physicist, Austrian Academy of Sci. / Inst. of H.E.P.
Владимир Владимиров, финанси, PhD, Exeter University Business School, UK
Владимир Георгиев, математика, Университет в Пиза, Италия
Владимир К. Каишев, Actuarial Science, Cass Business School, City University, London
Владимир Митев, физика, Humbolt Universität zu Berlin Institut für Mathematik, Berlin
Владислав Гергинов, атомна физика, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Germany
Гален Сотков, физика, Departamento de Fisica,Universidade Federal de Espirito Santo,Vitoria,ES,Brasil
Галя Василева, Molecular Biology, Merck Research Laboratories, NJ, USA
Ганчо Ганчев, информатика, Western Connecticut State University, USA
Гео Грънчаров, математика, Florida International University
Георги Алтънков, биофизика и клетъчна биология, Институт по Биоинженерия на Каталуния, Барцелона, Испания
Георги Водев, математика, Université de Nantes
Георги Маринов, биология, California Institute Of Technology
Георги Михайлов, Ph.D., математика, Dipartimento di Matematica, Politecnico di Torino, Italy
Георги Николов Бошнаков, математика, The University of Manchester
Георги Попов, математика, Université de Nantes, France
Георги Райков, математика, Pontificia Universidad Católica de Chile
Георги Томанов, математика, Universite Lyon 1, Institut Camille Jordan, France
Георги Тороманов, молекулярна биология , Institut de Bioengeneria de Catalunia, Barcelona, Spain
Гергана Деевска, Lipid Metabolism and Signaling, University of Kentucky College of Medicine
Гергана Златева, Economics, PhD, Pfizer Inc
Гриша Пирянов, Molecular biologist, St Georges University of London
Даринка Асенова, Reader of Risk Management, Glasgow Caledonian University
Денчо Гугутков, клетъчна биология, Institute for Bioengineering of Catalunya (IBEC)
Десислава Тодорова, физика, Loughborough University, United Kingdom
Диана Михайлова, physics, Technical University, Eindhoven, The Netherlands
Диана Тонова, физика, Карл Цайс, Германия
Димитрина С. Димитрова, PhD Actuarial Science, Cass Business School, City University, London
Димитър Автански, Endocrinology & Metabolism, The Johns Hopkins University
Димитър Ангелов, Directeur de Recherche CNRS, Ecole Normale Supérieure de Lyon, Laboratoire de Biologie Moléculaire de la Cellule, CNRS/ENS UMR 5239, 69364 Lyon, France
Димитър Бориславов Кънев, молекулярнабиология, Институт по раковите заболявания Roswell Park, Бъфало, щат Ню Йорк
Димитър Грънчаров, математика, University of Texas at Arlington
Димитър Н. Пецев, Chemical Engineering, University of New Mexico
Димитър Пачов, физика, Howard Hughes Medical Institute/Brandeis University
Димитър Стефанов, математика, Mount Sinai School of Medicine
Димитър Циганчев, математика, Massachusetts Maritime Academy, БАН
Димчо Бъчваров, онкобиология, Dept. Molecular Medicine, Faculty of medicine, Laval University, Quebec, Canada
Драгомир Кръстев, молекулярна и клетъчна биология, Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics
Драгомир Цонев, математика, PhD student, Loughborough University, UK
Евгений Смирнов, изкуствен интелект, Maastricht University, The Netherlands
Елена Гинина, физика, Университет Виена, Австрия
Елица Кьосева, физика, Center for Quantum Technologies, Singapore
Елка Коручева, физика, ISSP-BAS
Ерих Попиц, физика, Department of Physics, University of Toronto
Живко Илиев, информатика, World Trade Organisation
Здравка Лазарова, Chemical Engineering, AIT - Austrian Institute of Technology GmbH
Здравко Марков, компютърни науки, Central Connecticut State University, USA
Здравко П. Василев, Epidemiology, Covance, NJ, USA
Златан Цветанов, физика, Johns Hopkins University, Baltimore, MD 21218, USA
Златка Георгиева Стайкова, физика, DESY, Hamburg, Germany
Златко Койнов, физика, UTSA, San Antonio, Texas
Зоя Галчева-Гаргова, Ph.D., Momenta Pharmaceuticals, Inc.
Ивайло Михайлов, физика, Brown University
Ивайло Стоименов, молекулярна биология/молекулярна генетика, Стокхолмски университет
Иван Виштев, Theoretical Nuclear Physics, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM, USA
Иван Глушков, физика, Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY), Хамбург, Германия
Иван Добриянов, физика, Autodesk, Inc
Иван Кожухаров, физика, GSI
Иван Костов, физика, Directeur de recherche au CNRS, Institut de Physique Théorique, Centre des Etudes Atomiques de Saclay, Gif sur Yvette, France
Иван Петров, физика, Director of Center for Microanalysis of Materials, University of Illinois, Urbana-Champaign
Иван Радев, химия, Институт по Енергия, Европейска Комисия, Холандия
Иван Рамаданов, mathematics, Université de Caen, France
Ивелина Захариева, биофизика, Freie Universität Berlin
Изабела Найденова, School of Physics, Dublin Institute of Technology
Илия В. Иванов, postdoctoral fellow, McGill University, Montreal, Quebec, Canada
Илия Катърджиев, Dept. Solid State Electronics, Uppsala University, Sweden
Иля Паликарски, ikonomist, UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA
Имевина Мечева, Ph.D., MBA, molecular biology, Virginia commonwealth university
Ирена Маркова, компютърни науки, Connecticut State University, Hartford, CT, USA
Ирина Найденова, Informatics, University of Bergen, Norway
Ирина Настева, физика, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Rio de Janeiro, Brasil
Ирина Тодорова, психология, Northeastern University, Boston, US
Искрен Георгиев, астрономия, Argelander Institut für Astronomie, Universität Bonn
Калина Росенова Атанасова, ветеринарна медицина, University of Florida, Emerging Pathogens Laboratory
Калоян Койнов, физика, Max Planck Institute for Polymer Research
Калоян Минев Пенев, астрономия, Харвард
Камен Асенов Козарев, космически изследвания, Бостънски Университет
Кирил Дачев, математика, Massachusetts Institute of Technology
Кирил Мишев, растителна молекулярна биология, Flanders Institute of Biotechnology, Ghent, Belgium
Кирил Попов, Universität Kassel, Germany
Кирил Христов, физика, Utrecht University, Netherlands
Константин Георгиев Костов, физика, Associated Professor, Dept. of Physics & Chemistry, Faculty of Engineering, State University of Sao Paulo-UNESP, SP, Brazil
Константин К. Чипев, молекулярен и клетъчен биолог, Dept. of Oral Biology and Pathology, State Univ. of New York , Stony brook, NY, USA
Константин Калайджиев, International Sales and Marketing , Business Academy Aarhus
Константин Карагьозов, неорганична химия, Department of Chemistry Ludwig Maximilian University Munich, Germany
Константин Томанов, молекулярна биология, Max F. Perutz Laboratories, Universität Wien
Костадин Иванов, Nuclear Engineering, The Pennsylvania State University, USA
Кристиян Янков, математика, Eastern Connecticut State University, USA
Кръстинка Иванова, physics, The Pennsylvania State University
Лазар Стайков, физика, частна компания в САЩ
Лидия Димова, молекулярна биология, Rijksuniversiteit Groningen
Лъчезар С. Трифонов, Chemistry, American Diagnostica Inc.
Лъчезар Стоянов, mathematics, University of Western Australia, Perth
Любомир Гаврилов, математика, Université de Toulouse, France
Любомира Владимирова Чакалова, молекулярна и клетъчна биология, Изследователски център за генно инженерство и биотехнология, Македонска академия на науките и изкуствата
Любомира Тошева, химия, Манчестър Метрополитан
Людмил Михайлов, Compiter Science, University of Manchester, UK
Люсиен Велева, Prof.Dr., Physica Chemistry, Center for Investigation and Advanced Study (CINVESTAV), Mexico, Applied Physics Department
Магдалена Иванова, structural biologist, UCLA, Los Angeles, CA, USA
Максим Боянов, физика, Национална Лаборатория Аргон, САЩ
Максим Иванов Тодоров, математика, UDLAP, Puebla, MX
Мариана Николова-Каракашян, Associate Professor in Physiology, University of Kentucky Lexington, KY, USA
Марина Добрева, Neurobiology and Anatomy, University of Rochester
Мария Аврамова, nuclear engineering, Pennsylvania State University, USA
Мария Долапчиева, Dipl. Biol., Molecular Cell Biology, Max-Delbrück-Centre Berlin, Germany
Мария Любенова, астрономия, Макс Планк Институт по Астрономия, Хайделберг, Германия
Мария Стаменова, физика, Trinity College, Dublin
Мариян Цолов, Physics, Lock Haven University of Pennsylvania
Марчела Панделова, Environmental Chemist, Helmholtz Zentrum München
Мая Кискинова, physical chemistry, PhD. Sc.D., Head of Microscopy projects, Synchrotron Laboratory, Trieste, Italy
Мая Янкова, biology, University of Connecticut
Милен Костов, Physics, Ass. Professor, Florida State University, USA
Милко Илиев, физика, Texas Center for Superconductivity, University of Houston
Мирослав Йотов, математика, Florida International University
Мирослав Михайлов, физика на кондензираната материя, Чикаго
Мирослав Николов, Biochemistry, Proteomics, Max Planck Institute for Biophysical Chemistry, Goettingen, Germany
Мирослав Пенчев Иванов, Molecular biology, Research Institute of Molecular Pathology, Vienna, Austria
Мирослав Шалтев, физика, AEI, MPG, Hannover
Мирослава Росенова Атанасова, Microbiology, ANFACO-CECOPESCA, Vigo, Spain
Мирослава Цолова, биология, Leibniz Universität Hannover
Михаил И. Митов, физиология, University of Kentucky, College of Medicine
Михаил Йорданов, Ph.D., Professor of Biology, Concordia University, Portland, Oregon
Михаил Минчев, физика, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Pisa, Italy
Момчил Велковски, физика, Vanderbilt University
Надежда Цонева Ларионова, theoretical nuclear physics, Institut für Theoretische Physik и Institut für Theoretische Physik I Institut für Theoretische Physik, Universität Giessen
Наталия В. Гилтяй, имунология, Медицински Център - Университет на Вашингтон, Сиатъл, САЩ
Невена Александрова, Agricultural Research and Biotechnology Officer, Food and Agricultural Organisation of UN
Недялка Стоилова, физика, Ghent University, Gent, Belgium
Нели Бундалеска, Instituto Superior Tecnico, Lisbon, Portugal
Нели Николаева Олова, молекулярна биология, University of Cambridge, Babraham Institute
Николай Бобев, физика, Research Assistant Professor, Simons Center for Geometry and Physics, Stony Brook University, NY, USA
Николай Славов, молекулярна биология, Princeton University
Николай Тодоров, химия, Eidgenossische Technische Hochschule Zürich
Николай Трендафилов, statistics, Open University, UK
Николай Цветков, биохимия, Medizinische Hochschule, Hannover
Николинка Анчева, PhD, chemistry - biochemistry, Department of Life Sciences, University of Trieste, Italy
Огнян Орешков, PhD, Physics, University of Vienna, Austria
Олег Георгиев, молекулярна биология, Университет Цюрих, Швейцария
Орхан Хатибов Попов, физика, Истанбулски технически университет
Панайотис Критидис, Radiation Protection, NCSR "Demokritos", Athens, Greece
Петко Чернев, биофизика, Freie Universität, Berlin
Петър Александров Иванов, физика, University Mainz, Germany
Петър Денчев, физика, National Institute of Health, Bethesda, USA
Петър Карадаков, квантова химия, University of York
Петър Ламбрев, биофизика, Унгарска академия на науките, Център за биологични изследвания
Петър Събев Върбанов, инженер-химик, енергийна ефективност, Панонски университет, гр. Веспрем, Унгария
Петър Тодоров, астрофизика, Парижка обсерватория
Петър Янакиев, PhD, Molecular Biology, Nabsys Inc. Providence , RI, USA
Пламен Атанасов, Professor of Chemical & Nuclear Engineering, University of New Mexico
Пламен Добрев, molecular biology, Max Plank Institute for Biophysical chemistry, Göttingen
Пламен Стаменов, физика, University of Dublin, Trinity College Dublin, Ireland
Светла Славова, статистика, University of Kentucky, Lexington, KY, USA
Светлана Бойчева, растителна физиология и молекулярна биология, Université de Gèneve
Светлана Минтова, Directeur de Recherche CNRS, Université de Caen, France
Светозар Рашев, Stastitics, Econometrics and Finance, KIT, Karlsruhe Institute of Technology
Светослав Димов, biochemistry, Structural Genomics Consortium, University of Toronto
Силвия Александрова Александрова, инженерна химия , Laboratoire de Thermique, Énergétique et Procédés, École Nationale Supérieure en Génie des Technologies Industrielles, Pau, France
Сотир Захариев, химия, International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, Trieste, Italy
Сотир Червенков, физика, Max Planck Institute of Quantum Optics, Munich, Germany
София Рълева, Engineering Physics, Deutsches Electronen-Synchrotron DESY
Спиридон Пенев, Statitics, The University of New South Wales, Sydney, Australia
Стамен Долапчиев, Meteorology, Goethe University Frankfurt, Germany
Станимира Терзиева, PhD, Karlsruhe Institute of Technology, Germany
Станислав Панделов, физика, Technischen Universitaet, München
Стефан Димитров, молекулярна и клетъчна биология, Directeur de Recherche au CNRS, Institut Albert Bonniot, Grenoble, France
Стефан Нончев, биология, Université Joseph Fourier, Grenoble, France
Стефан Плачков, Physicist, experiemental nuclear and particle physics, Commissariat Energie Atomique, Centre dеs Etudes Atomiques de Saclay, Gif-sut-Yvette, France
Стефан Попов, информатика, Universität des Saarlandes Saarbrücken, Germany
Стефан Т. Тафров, Molecular Biology, Brookhaven National Laboratory
Стефан Цанев, Physics, MDS Coating Technologies Corp.
Стилиан Калицин, PhD, physics & medical physics, Epilepsy Institute of The Netherlands & Free University of Amsterdam
Стойно Стойнов, молекулярна биология, Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics
Стоян Р. Мишев, физика, Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia
Таня Иванова, физиология, University of British Columbia, Vancouver, Canada
Тодор Милев, математика, Ph. D., Jacobs University Bremen
Тодор Станев, astrophysics, professor, University of Delaware, USA
Томи Хорозов, химия, University of Hull, UK
Тони Пантев, математика, University of Pennsylvania Department of Mathematics, Philadelphia
Филка Ненова, биоинформатика, Roche Diagnostics Germany
Христо Ботев Хубавий, биохимия, биофизика, молекулярна и клетъчна биология, University of Medicine and Dentistry of New Jersey
Христо Иглев, физика, Assistant Professor, Technische Universitaet Muenchen, Germany
Цветалин Симеонов Василев, математика, Nipissing University, Canada
Цветана Лазарова, Biophysics, Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, Universitat Autònoma de Barcelona,Spain
Цветанка Бояджиева, електрохимия, CEST Kompetenzzentrum für elektrochemische Oberflächentechnologie GmbH, Austria
Цветанка Сендова, математика, Bennett College
Цветелина Ставрева, физика, Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie (LPCS), Grenoble, France
Цено Галчев, Research Fellow, Изследователски Център по Интегрални безжични микросистеми, Мичигански Университет, САЩ
Чавдар Славов, биофизика, Goethe University Frankfurt/Main, Institute Of Physical And Theoretical Chemistry
Юлиана Горанова, астрономия, Institut d’Astrophysique de Paris, France
Юлия Христова, математика, Institute for Mathematics and its Applications, University of Minnesota
Явора Даракчиева, English Literature and Spanish Literature, New York University-Department of Psychology
Янко Саров, Nanotechnologies, Ilmenau University of Technology, Germany
Ясен Станев, физика, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Roma, Italy
(Подписката продължава на адрес www.nauka2010.com )
 


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”