Български  |  English

Освобождение от Тъмните векове

 

Флорин Курта. „Създаването на славяните. История и археология на Долнодунавския регион ок. 500-700 г.” Превод доц. д-р Цветелин Степанов. УИ „Св. Климент Охридски”. Цена 19,90 лева.

 

Неотдавна Университетското издателство представи на български фундаменталното изследване на професора по средновековна история и археология от Университета във Флорида Флорин Курта, посветено на ранната история на славяните от региона на съвременна Източна и Югоизточна Европа.

Понеже е дългогодишен и последователен проучвател на Европейския Югоизток, професор Курта предлага нова методология за анализ на историческите процеси в региона през преходните VІ-VІІ век, възприемани доскоро (а от мнозина все още) като „тъмни“.Тя се основава на мултидисциплинарност при обработка на източниците и абстрахиране от актуалните за ХІХ концепции за „ранното славянство“ и неговото „разселване“. В резултат читателят се среща за първи път с мащабен и уникален аналитичен обзор на археологическите паметници в обширните територии между Карпатите, Днепър и Егейско море, съотнесен прецизно с писмените извори от епохата и подплатен със заключения според най-модерните технологии за обработка на статистическа информация. На тази база се изправя пред нов и солидно защитен поглед към случващото се в граничните региони на Източната Римска империя: промените са провокирани от реорганизационните начинания на император Юстиниан Велики, които на практика динамизират и етнокултурните, и етнополитическите процеси от двете страни на т.нар. Дунавски лимес; теорията за миграцията на славяните е предпоставена и не се подкрепя от никакви извори; общностите, определяни от ромеите като „склавини“ и „анти“, са „византийско изобретение“, предизвикващо консолидирането на съответните политически елити. А кардиналното заключение е: „Първото ясно заявяване на това, че „ние сме славяни“, идва от руската „Повест временных лет“ от ХІІ в.“

Тъй като е непредубеден реконструктор на случващото се в сложна контактна зона, на границата между Античността и Средновековието, професор Курта отчита многопластовостта на протеклите събития и не си позволява окончателни обобщения. Така предоставя възможност на възприелите подхода му да преосмислят конкретните проявления на трансформациите, които разпадането на римската политическа система започва, а политическите обединения на авари, българи, руси… приключват.

Обстоятелството, че монографията излиза с помощта на Националния археологически институт и музей, е потвърждение на високата стойност на изследването, както и на заключението, че родната археологическа гилдия приема за полезна научната концепция на Флорин Курта.

още от автора


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”