Български  |  English

Първата осиновена книга!

 

На 19 март бе „осиновена” първата книга на Националната библиотека – конволютът от старопечатни издания от ХVІ и ХVІІ век, наричан „Ламент” по името на един от включените текстове. „Осиновители” на този, най-общо казано, буквар станаха учениците от Средното общообразователно училище с хуманитарен профил "Йоан Екзарх Български" в Шумен, които направиха дарението в чест на училищния празник. На 28 март те празнуваха 10-годишнината от основаването на училището, едно от елитните български средни училища.
Актът на дарението в натура – необходимите материали за подвързването на книгата и изработването на специална кутия, извърши в Националната библиотека г-жа Валентина Тодорова, директор на училището и сърцето на дарителската акция. Тя не скри пристрастието си към в. “Култура”, на който е дългогодишен читател и от чиито страници се е информирала за започващата библиотечна програма. Това, което г-жа Тодорова изрично искаше да подчертае, е, че независимо от нейното авторство върху идеята за по-нетрадиционно честване на годишнината, заслугата за осъществяването й е единствено на учениците, които с голям ентусиазъм са събрали скромната, но неизмеримо по-голяма от реалната си стойност сума. Когато разгледали „своята” книга в Дигиталната библиотека на сайта на Националната библиотека, те така се вдъхновили, че изкопирали в голям формат няколко страници от иначе малкото по размер издание. Заедно със своята директорка учениците бяха не само първите, които откликнаха на призива, но и първите, които приведоха в действие желанието си и го осъществиха, проявявайки търпеливост и толерантност към институцията, която за зла беда трябваше да реши административен проблем в най-неподходящия момент.
От страна на Библиотеката на г-жа Тодорова бяха връчени Акт за дарение с посочената стойност на дарението, дарителска грамота и протокол, удостоверяващ предаването на материалите в отдела за реставрация и консервация.
Ръководството на Националната библиотека изразява горещата си благодарност към първите „осиновители” на нейните книжовни фондове. Когато реставраторите завършат работата си, чрез в. “Култура”, но и вече на библиотечния сайт, дарителите ще бъдат поканени да видят и пипнат реставрираното издание, както и да прочетат имената си, вложени в кутията чрез изработен за случая плакет.
още от автора


Осинови книга / Adopt-a-Book
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”