Пишат ни , брой 1 (2838), 14 януари 2010" /> Култура :: Пишат ни :: БАН да покаже чувство за отговорност
Български  |  English

БАН да покаже чувство за отговорност

 

Уважаема редакция,
 
В един от последните за 2009 г. броеве на „Култура” (бр. 44 от 18 декември м.г.) в статията „Без наука няма сполука” академик уверява, че „в БАН наистина се прави наука и то много добра наука”, понеже, първо, казалият „БАН не прави наука” министър на финансите е неук, и, второ, „международните оценители показаха на нашата общественост това, което отдавна знаем - че в повечето институти на БАН се прави сериозна наука”. Първото може и да е вярно, но самó по себе си не значи, че казаното от министъра съвсем не отговаря на истината. Второто подлежи на съмнение, понеже изводите на Европейската научна фондация и Европейската федерация на академиите на науките и изкуствата (извършили оценката и изрично поискали докладът им да стане обществено достояние) не са обнародвани изцяло: Българската академия на науките се е решила да помести на своята страница в Световната мрежа само първия от общо петте дяла на доклада.Неотдавнашното съкращение на бюджета за наука е болезнено напомняне, че малка страна като нашата не може да си позволи да издържа голям брой научни работници. БАН сега трябва не просто гръмко да уверява народа в своите достойнства, а и да покаже чувство за отговорност пред обществото, което я издържа. Всеки българин знае, че такова чувство отсъства у повечето държавните чиновници у нас, но учените са хора образовани и затова, предполага се, по-съвестни. Служителка на Институтът за български език при БАН, пак в същия брой на „Култура”, в статията „Митове. Утопия. И ирония” защитава двойната членна форма. Не е ли нелепо, че този институт не е сварил досега да обнародва в електронен вид ясен и меродавен преглед на правописните правила на езика ни, пък и един-два речника на българския език, до които простият гражданин да може в случай на недоумение безплатно да се допита? Не е ли странно, че Институтът за литература при БАН не е направил достъпно по подобен начин ни едно литературно произведение? И уместно ли е, най-сетне, периодичните издания на издържаните от държавата научни институти да се печатат, пак с държавни субсидии, почти само на хартия, за да се предлагат после за немалка цена на малцината пожелали да ги придобият? Ако тези упреци се сторят някому глупави, то нека сравни (да оставим настрана прехваления Запад) как постъпват научни учреждения в Гърция, Русия и Сърбия. (Лесно могат да се приведат и ред други хубави примери от този род.)
Целта на научната работа не е само да покаже колко умен и ценѐн от събратята си е даден учен. Чудно е, че авторът на горепосочената статия за науката и сполуката е намерил за нужно да съобщи на читателите, че е почетен доктор на един от парижките университети, но не и в коя собствено област на науката се труди.
Ваш

 

още от автора


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”