Медийното производство: бутик и конфекция в медиите" /> Култура :: Изборът на "Култура" :: <i>Медийното производство: бутик и конфекция в медиите</i>
Български  |  English

Медийното производство: бутик и конфекция в медиите

Дневник на втория Медиен панаир

Съставителство и научна редакция на Мария Нейкова, Петранка Филева и Мария Попова

Факултет по журналистика и масова комуникация

Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

София, 2008Опипване на медийните мускули

На 2 юли т.г. вън Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет ‛Св. Климент Охридски“ се състоя премиерата на сборника ‛Медийното производство: бутик и конфекция в медиите“, дневник на втория Медиен панаир ‛Журналисти по теория, журналисти на практика“ (10-14 декември 2007). Безукорното издание е под съставителството и научната редакция на доц. д-р Мария Нейкова, проф. дсн Петранка Филева и гл.ас. д-р Мария Попова. Автори в сборника са преподаватели и студенти от Софийския университет, журналисти и интелектуалци, участници в Медийния панаир, организиран по идея на доц. д-р Мария Нейкова.

На представянето на сборника Лили Маринкова заяви: ‛Книгата е стоп кадър на човешкия пейзаж в медиите. Като разтопен шоколад, който впоследствие отново е застинал в нова форма – картината е същата и не съвсем. Смятам, че са избрани едни от най-силните, интересни и модерни лица в българската журналистика, които поднасят своята същност на студентите – при това доста непретенциозно, работно, не изпадат в пози и угризения. Те не казват: ‛Това е доброто и това е лошото в света на медиите“, а показват труда си като боксьори, които разглеждат своите мускули и им се радват. Има неща, които звучат изключително окуражително и полезно за студентската аудитория, особено що се отнася до участието на разследващите журналисти в Панаира. Защото намирам школата на разследващите журналисти у нас за една от най-вразумяващите.“

По повод бутика и конфекцията Маринкова разказа случай с Ив Сен Лоран, който пътувал с влак и всеки надниквал в купето му, за да го види от любопитство, в резултат от което великият дизайнер се почувствал като проститутка зад нейната стъклена витрина. ‛Този велик старец – нашата професия – днес е поставен в риалити форми, в стъклената къща за платената любов. Затова тази книга е изключително полезна“, завърши изказването си водещата на ‛Неделя 150“.

Проф. Веселин Димитров похвално постави Дневника на втория Медиен панаир в контекста на липсващите вече професионални медии – няма ги сп. ‛Български журналист“ и сп. ‛Съвременна журналистика“, няма го старият в. ‛Поглед“. Ученият припомни изказването на Петър Увалиев, направено пред десетина години във Факултета: ‛Голямото достойнство на журналистическата работа е не противопоставящото ‛или-или“, а обединителното ‛и“ на добронамереното разномислие.“ За проф. Димитров книгата е хомогенна сплав от талантливо композирани разномислещи текстове; тя събира сериозни наблюдения, спонтанни реакции, прогностични идеи, нерядко формулирани в ясни предложения. Заради енциклопедичния си характер книгата трябва да се чете през всички учебни години и да бъде препоръчвана от всички преподаватели, подчерта той.

Темата на научната конференция – фокус на третия Медиен панаир през декември 2008 година, ще бъде ‛Медиен плурализъм и медийно разнообразие“, насочвайки към парливата тема за собствеността на българските медии и разнообразието на тяхното съдържание.

М.Б.


  
ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО Списание “Християнство и култура” Книжарница “Анджело Ронкали” Фондация “Комунитас”