Културен коктейл

По повод Какво е това... на Милен Русков, Милена Кирова

Иракската конституция е пълна с грешки, Ерсин Калайджиоглу
Ню Йорк на Уитман и Кънингам, Гергана Рачева

Издателство Колибри на 15 години
100 години от рождението на Васка Емануилова
Българският изкуствовед в европейска перспектива, Светла Петкова
Новата програма Изход на Театрална работилница Сфумато
Бяла приказка в Столичния куклен театър, Никола Вандов
В памет на сценографа Стефан Савов, Младен Киселов
Филхармонични четвъртъци, Лили Николова

Музиката в Програма Христо Ботев на БНР