Брой 45, 23 декември 2005 г.

Честита Коледа!
Щастлива Нова година!


Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Благопожелания

Тесто (коледен разказ), Албена Стамболова
ХХV Коледен панаир на книгата в София, Нева Мичева
Панаир на интелектуалната литература в Москва, Марин Бодаков
Още за изложбата на Милко Павлов, Ирина Генова и студенти от НБУ
Международният филмов фестивал в Торонто, Александър Янакиев
Моцартовата година и митът Моцарт, Леони Ходкевич
Радикалният губещ, Ханс Магнус Енценсбергер

In memoriam
Иван Дуриданов