Сериозно за забавното

Привлекателна, пъстра и закачлива обложка - това е първото, грабващо погледа на книжната лавица. Заглавието "Квадрати на въображението" и картинката, която пробива ограничителната рамка на корицата, ни провокират и настройват да разлистим страниците. Там - стотици цветни илюстрации с анимационни герои и текст, осмислящ изобилното им присъствие. Скоро си даваме сметка, че текстът е главното събитие. Сериозен и професионален анализ на анимационния образ. Задълбочено и пространно изследване на техниките в анимационното кино.
Атрактивният стил на Надежда Маринчевска прави от общуването ни с тази книга приключение. За възрастни. Това не пречи да се радваме на един издържан научен текст. След книгата, посветена на българското анимационно кино между 1915 и 1995 година, излязла през 200, реномето на Надежда Маринчевска като теоретик на анимационната естетика и историята на анимационното кино, се доказва още веднъж по безспорен начин.
От "Квадрати на въображението" професионалистите в анимационното кино има какво да научат за колегите си, за професията си, дори за самите себе си. За първи път им се предлага от български автор интригуваща световна панорама на анимационното изкуство от - от Емил Рейно до съвременния дигитален образ. Повече от сто години събития в битието на анимацията преливат артистично през кадрите на един плавно протичащ пред очите ни "филм - опис" на нейната изразност.
Анимацията е прерисувана в думи, превръщайки книгата в още един от специфичните начини за общуването й с аудиторията. Дори читател непрофесионалист елегантно може да бъде заинтригуван от проницателния поглед на авторката към естетическите открития на творческите личности през времето. Ще му помогне систематичността, с която Маринчевска подрежда своите впечатления от един дълголетен световен кинопроцес, и грижата да се очертаят естетическите характеристики на анимационните техники. В динамичните пространства на тази многолика фактура авторката е постигнала прегледна подреденост на темите. В естетическите и комуникативни аспекти на анимационната образност се фокусират менливостта на хронотопа в екранното времепространство, артистизма в създаването и контрола върху движението на анимационния герой, драматургичните възможности на цвета.
Представянето на технологичните аспекти и техния комуникативен потенциал изчерпва пълното разнообразие от възможности за тяхното приложение. Класическите похвати на рисуваните и изрезкови техники, обемната анимация, пясъчният екран и пиксилацията са видени в проекцията на съвременните възможности на анимационния образ при 2D и 3D технологиите, върху необятната територия на специалните ефекти в киното.
Маринчевска представя не само анализ на фактите от осъщественото с това разнообразие от техники анимационно кино. Тя дава творчески предложения за използване на потенциалите им. Отправя замечтан взор към бъдещето на екранното изкуство, в което анимацията прониква неудържимо навсякъде във филмовото изкуство. Наред с проявите на откривателска страст за "симулирания" реализъм на компютърната анимация, авторката съумява да бъде и прагматично провокативна, представяйки "... както художествените предимства, така и ограниченията в конструриането на анимационния образ, които самата отделна технология поставя пред твореца". А за удобство на читателите книгата е снабдена с прицизни и полезни показалци на имената на филми и личности, и бележки.
Професионалисти и ценители на анимацията могат да открият своята зона на интерес към предложената им от Надежда Маринчевска в "Квадрати на въображението Естетика на анимационните техники" многоцветен, многолюден и многоаспектен симулакрум на динамичната картина на анимационното кино.

Мая Димитрова

Доц. д-р Надежда Маринчевска, Квадрати на въображението. Естетика на анимационните техники,
ИК Титра 2005, издадена с конкурс на Национален фонд "Култура"