Брой 44, 16 декември 2005 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Скрито-покрито, Георги Дюлгеров
По повод рецензията на Милена Кирова, Милен Русков
Явор Джонев: новото училище - различно знание, Христо Буцев
Софийски диалози 2005: хор автентични гласове, Нева Мичева
Милко Павлов за случайността и вечността, Светла Петкова
Есенни театрални срещи в Пазарджик, Никола Вандов
Фестивал на старата музика в Утрехт, Светлана Нейчева

In memoriam
Ника Глен
Георги Желязов
Димитър Петков