Изборът на "Култура"


Историята, населена с хора
Българското общество през втората половина на XX век 54 интервюта (I)
Редактори
Вера Мутафчиева, Марта Иванова
Издателство Гутенберг
Цена 16 лв.


Константин Илиев
Паметта на гарвана
Текстове за театър, драматургия и политика
ИК Жанет 45, Пловдив, 2005
Цена 7,50 лева