Брой 43, 9 декември 2005 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)
Хетерологии, Калина Захова (чуждестранна хуманитаристика)

Христо или Christo?, Владия Михайлова
Национализмите български, Светлана Христова
Иван Станев: театърът на Доналд Дък, Никола Вандов
На всеки километър през погледа на младите социолози
Албена Михайлова: Изкуството като плетене на мрежа, Диана Попова
Композиторката Унсук Чин: сънувана музика, Екатерина Дочева
Онлайн литературата, Мария Попова