Reality за интелигенти,
отличници и конформисти


Социален експеримент. Това словосъчетание ще установим, че най-често срещаме, ако решим да извършим контент-анализ на речта на водещия новата игра на bTV "Красавицата и отличникът". То също е главенствуващо както при заглавката, така и при анонса на играта. Като отчетем, че тя стартира едновременно с второто издание на "Big Brother" по Нова телевизия, разбираме, че набиването в главата на зрителя на "социалния експеримент" е всъщност контриране, разграничаване, противопоставяне срещу шоуто на другата частна ефирна телевизия. И то противопоставяне на ниво интелект и вкус, тоест на умствени и естетически таланти: ако "Big Brother", нахъсва фразата, е елементарно воайорско-ексхибиционистично предаване, построено на това кой кого ще изчука или пък ще зареже, то нашата игра има съвсем друг смисъл - високо дидактическа и възпитателна е, има педагогически и изследователски цели, науко-съответна и науко-съобразна е; тя си е просто "друга опера", не е като онова просташко гледане на хълцания и опипвания, каквото представлява "Big Brother". Да, има, разбира се, елементи на reality-шоу, но това е reality-шоу за интелигенцията, за интелигентна публика, за публика с вкус; и тъкмо защото е интелигентна и с вкус, тя ще може да оцени равнището, което постигаме със "социалното експериментаторство". Ние сме не просто шоумени (showmen), ние сме изследователи (men of science). И тъкмо като такива сме се захванали да показваме докъде се качват нашите иновативни микрогрупови социални инженерства. Един вид, социална психология и социология в действие на екран...
Всъщност, в "Красавицата и отличникът" наблюдаваме един много любопитен щрих - не естествено-избликващо, а преднамерено-изкуствено конструиране на взаимоотношенията на участниците в шоуто. Така, ако в reality-тата от типа на "Big Brother" водещи са съвсем не мисиите - те са само катализатори за създаване на връзки, конфликти, приятелства и враждебности, то в шоуто на bTV тъкмо мисиите съставят тъканта му. Няма там претенция за естественост, за натуралност, напротив - то демонстративно изблъсква на преден план именно факта, че е направено, че е монт(аж)ирано. В някаква степен успехът му зависи точно от това колко е направено, а не както в "Big Brother" - колко не е направено; ако при второто всяка намеса (каквато несъмнено има) би го сринала рейтингово, то при първото именно намесата е, която му качва рейтинга. Умелата ръка на режисьора прави шоуто, а не неумелите опити за общуване между участниците: "Красавицата и отличникът" е онова reality, което е спектакъл, в някаква степен телевизионен театър; "Big Brother" е онова reality, което е екзистенция, в някаква степен самият живот. В bTV всичко е нагласено, в Нова телевизия нищо не е нагласено (разбира се, "нищо не е нагласено" е само метафора). Едното го гледаш като постройка, като умелост на конструкцията; второто го гледаш като огледало, като съответствие на живеенето. Затова то крие доста по-големи рискове в себе си: всяка сянка на съмнение, че нещата са режисирани, сваля доверието, докато при "Красавицата и отличникът" единствено режисурата е, която се оценява - станала е, не е станала, тук има пропадане, а тук е живо, раздвижено и т.н. Освен мнението за уникален социален експеримент, то е донякъде и художествен телевизионен продукт, не случайна е препратката в заглавието към известната приказка на Шарл Перо, толкова много филмирана и анимирана - красавицата си е винаги красавица, а звярът е отличникът, който не само трябва да я спечели, но и да я преобрази. Да я превърне в красавица... и още нещо.
А какво е още нещото? Ами това, че тя, като красавица, трябва да си заслужи отличника. Обаче не се обърквайте, отличник съвсем не е отличникът, който участва в шоуто, той е само параван, истинският отличник е, който прави шоуто, който го режисира. Да си отличник, тоест, значи да си кукловод, да стоиш нейде встрани и оттам да дърпаш конците: "Красавицата и отличникът" е шоу-синтезът на онова вече толкова разпространено мнение, че нищо в живота ни не зависи от нас, че всичко вече е отдавна режисирано и разпределено. Ролите в шоуто на живота са раздадени, ние сме само пионки на това раздаване. И в това житейско шоу едни са съгласни да участват, защото са били назначени или за красавица, или отличник; други обаче отказват и непрестанно викат от екрана на телевизора: "Хора, бдете, мамят ви!". Reality-то на bTV като квинтесенция на днешната максима, че ако не играеш отредената ти роля - изхвърля-ш/т се/те. Шоу не за бунтари, а за конформисти.

Митко НовковПетък,
ранна утрин