Брой 37, 28 октомври 2005 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерологии, Дарин Тенев (чуждестранна хуманитаристика)

Митологиите ни - Златен ритон 2005, Геновева Димитрова
Дни на младата режисура, Никола Вандов, Асен Константинов
Мариела Гемишева за Системата на модата на Барт, Марин Бодаков
Нина Цимер за съвременната немска живопис, Светла Петкова
Глобализацията - раждането и смъртта на една идеология
ІХ Истанбулско биенале на визуалните изкуства
Изложбата Русия!