Националната библиотека след ремонта
От 12 септември насам НБМК има нов режим на допуск, свързан с направените основни ремонти и обзавеждане на читални и други помещения.
Влизането в Библиотеката се осъществява по нова система: чрез представяне на специална карта. Тя съществува в три варинта. Тези от нас, които посещават институцията за пръв път, получават от сърдит чичко на пропуска Временна карта, с която могат да отидат на отстоящите на 5-6 метра Информационно и Регистрационно гишета. Тези, които посещават Библиотеката със служебна цел, получават Посетителска карта.
Правилникът за обслужване на читателите съответно е променен. Регистрацията и издаването на Читателска карта се извършва на Регистрационното гише, където обслужването е далеч по-любезно. За получаването на постоянна или временна карта бива представена личната карта на читателя и заплатена такса по обновения ценоразпис.
Проф. Боряна Христова, директор на НБКМ, се е погрижила увеличението на цените на издаваните вече на магнитен носител карти да бъде възможно най-нищожното. Така е.
За една календарна година цените са следните: за първи път - 15 лева; за пререгистрация при издадена вече карта на магнитен носител - 12 лева; за издадена след 1 септември на календарната година - 20% отстъпка от горните цени за пенсионери - 10 лева; за пререгистрация при издадена вече карта на магнитен носител - 7 лева. Месечната карта е 5 лева. Дневната карта е 3 лева.
В полза на Библиотеката следва да се отбележи, че всички граждани, регистрирали се като постоянни читатели на Библиотеката от 1 януари т.г., получиха новите си карти на магнитен носител абсолютно безплатно. Гратисният период изтече на 1 октомври.
Прочее, направени са и промени в Читални 2-ра, 3-та и 5-та. В тях обаче още не съм чел.
Важни са промените и в информационното обслужване. Създадено е ново Информационно гише непосредствено до входа, където случайните посетители могат да получат обща информация за каталозите, наличието на конкретни документи и пр. Там се предлагат и всякакви улесняващи движението в Библиотеката информационни листовки (благодарение на които настоящата дописка е по-достоверна от очакваното с оглед на автора й). Новият Информационен хол е разположен зад Заемното гише и дава възможност за работа с печатните и електронните справочници. Тук, убеждават ни, можем да ползваме машинния каталог на Библиотеката, абонираните бази данни и други интернет-ресурси.
… Сложният вход в моята Словесна черква ми припомни мнението на един млад приятел, че след ремонта на НБКМ е направена крачка към превръщането й в дисциплинарна институция от фукоистки тип. Засега ще разглеждам промените като поява на агресивни модернизационни импулси, които тепърва ще превръщат Библиотеката в истинска работна площадка за всички нас. А знам, че точно това е мечтата на проф. Боряна Христова.

М.Б.