Йонко Йончев е новият председател на Асоциация "Българска книга", представляваща интересите на 72 книгоиздателски и книготърговски субекта. Йонков, изпълнителен директор на издателство "Просвета", заяви, че налагането на асоциацията в международен план, както и изпълнението на националната програма "Четяща България" ще бъдат в основата на неговата работа. Първата по-сериозна проява на новия управителен съвет на АБК е участие със собствен щанд на Международния панаир на книгата във Франкфурт между 19 и 23 октомври. Фокусна страна на Панаира тази година е Корея.

К