Брой 36, 21 октомври 2005 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)

Аз не избрах ваксината!, Копринка Червенкова

Балкани и канони. Just do it, Албена Хранова
Свещеният бик Виктор Ерофеев, Веселина Гюлева
Евелина Ханджиева за Хартията и ХГ Добрич, Светла Петкова
ХГ Димитровград - романтична приказка с неясен край, Диана Попова
Тринайстият куклен фестивал Златният делфин, Никола Вандов
Музикантът Димитър Бодуров, Милен Панайотов
9-та рота на Фьодор Бондарчук