Брой 35, 14 октомври 2005 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)
Хетерологии, Дарин Тенев (чуждестранна хуманитаристика)

Нови територии за чудесни шоута, Христо Буцев

Музеите - моментна снимка
Културата като професия, Ангел Игов
Евгений Дайнов и Павел Попов за казуса София
Международен фестивал за кратък студентски филм, Мариана Христова
Есенните изложби на крилете на примитива, Диана Попова
Дейвид Копърфийлд - на фокус, Зорница Христова
Изложба на Джексън Полък във Венеция, Яна Костова

In memoriam
Никола Ковачев