Напусна ни и

Георгина Богданова
(22.12.1923 - 28.9.2005)

Рехавите редички на театралните критици и театроведите оредяха още повече. Тя дълги години работи в Дирекция "Театър" към Комитета за култура. В трудни за нашия театър години Беба внасяше посилно в живота на съсловието своя дух на толерантност и ведрост, висок вкус, самоирония, липса на суетност, широта в мисленето и вяра в младите.
Беше важен учител за мнозина от нас в началото на пътя ни. Учеше ни, че любовта и усилието да вникнем и да разберем различните явления, случващи се в театъра ни, са единствените подходи, ако искаме да живеем в мир със себе си и с околните. Много ни вярваше. И тогава, и днес го ценим. Ще ни се да вярваме, че не сме я подвели.
Благодарим ти, Беба. Ще те помним...


Копринка Червенкова
Никола Вандов
Александър Жеков