Изборът на "Култура"


Виктор Ерофеев
Енциклопедия на руската душа
Превод от руски Иван Тотоманов
Издание на Факел експрес и Жанет-45
Цена 8,99 лева


Бел.ред. Очаквайте в следващ брой разговор с гостувалия у нас Виктор Ерофеев.