Културен коктейл

Декларация... и малко лично пояснение, Марин Бодаков

Птица на име Путин, Виктор Ерофеев

Книжка 12 на списание Следва
Просвета - 60 години заедно, Драгомира Симеонова
Анкета на поетесата Станка Пенчева
Новият сезон на Народния театър Иван Вазов, Никола Вандов
Изследване на музейното дело в България, Светла Петкова
Изложба на Златка Дъбова и Христо Нейков на Шипка 6
Фестивал за куклена миниатюра в Пловдив, Кремена Димитрова
Нощ на музеите и галериите в Пловдив, Пенка Калинкова

Покана