Брой 34, 7 октомври 2005 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)

За образованието - просто, Георги Лозанов

Дивото мислене на Бурдийо, Момчил Христов
Питър Балакян, Геноцидът спрямо арменците, Саркис Саркисян
Театралният фестивал Варненско лято 2005, Сия Папазова
Мощният архипелаг Магда Абазова, Марин Бодаков
Киноуниние в Сан Себастиан, Нева Мичева
Арво Пярт за музиката и думите

Русия към себе си, Сергей Караганов

In memoriam
Стоян Каролев
Георгина Богданова
Мариан Сейков