Културен коктейл

Изборите в Германия, Христо Карабаджаков

Сп. Демократически преглед, книжка 53
Книжка 7 на Алтера - на глас и на открито
Книгата Академично писане на Иванка Мавродиева
Отвъд пределите на превода на Мари Врина-Николов, Валентина Бояджиева
Стихосбирката Циганско лято на Васил Чапразов, Кристина Йорданова
Театър Българска армия в началото на новия сезон, Никола Вандов
Картини от колекцията на Веселин Сариев в СИБАНК, Михаил Неделчев
Изложба на Антъни Микалеф в галерията на ХА, Диана Попова
Фестивал на Франсоа Трюфо

Музиката в Програма Христо Ботев на БНР