Място за срещи
с елементи на разсъждения

От края на 2003 година СГХГ стана единственото постоянно отворено място за представяне на млади художници и куратори. Проектът "Място за срещи" на Мария Василева провокира много млади автори да реализират първите си изложби. "Мястото" се оказа интересен феномен в областта на изложбената политика със своя замисъл и реализация.Тук Яна Костова и Надя Тимова, които са все още студентки по изкуствознание в НХА, се опитват да проследят развитието и да осмислят случването на проекта.

Яна Костова

Надя Тимова