Трикстери и рицари
или Pro и contra политиката


Телевизията сутрин:
Николай Бареков/Георги Коритаров


Рицарят Трикстерът
В заключение...,
Митко Новков