Почина фотографът

Шаварш Артин.

Вестникарската публика изгуби майстор, който с лекота заснимаше бъдещето в един-единствен миг. Страниците на "Демокрация", "Континент", "Лидер" пазят тъгата и нежността на окото му.
Вечна му памет!


К