Брой 31, 16 септември 2005 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)

София има нужда от..., Христо Буцев

Владимир Градев, Политика и спасение, Георги Каприев
Рицарят Георги Коритаров и трикстерът Николай Бареков, Митко Новков
Български принос към темата Шнитке, Ангелина Петрова
ХІІІ кинофестивал Любовта е лудост, Ирина Канушева
Проектът Място за срещи, Яна Костова, Надя Тимова
58-ия Холандски фестивал, Светлана Нейчева

Поредният свидетел на Хагския трибунал, Жерминал Чивиков

In memoriam
Сами Поликар
Шаварш Артин