Петър Дочев (6.10.1934 - 5.08.2005)

Сила и мощ открояват творбите на художника, озарявайки половинвековното му присъствие в културния живот на страната. След Академията - завършва живопис през 1956 - свързва изкуството си с работническата тема и индустриалния пейзаж. И двете са му близки, защото работи като художник в металургичния комбинат Кремиковци. Оттам вероятно идва специфичната земност и материалност в картините му - както в ранните фигурални композиции, така и в по-късните релефни абстрактни структури.
Пластичността бе проблемът, който Петър Дочев упорито изследваше през годините със своята напираща да надмогне плоскостта живопис. Правеше го методично, в своя си ритъм, който прозираше подобно на тътен във всяка поредна творба.
И абстрактните форми преставаха да са просто наслада за окото, изпълваха се с експресивна сила и мощ - природна, философска, артистична…
Поклон пред паметта на художника.


Диана Попова