Почина

проф. Иван Павлов.

С неговата смърт академичната славистика губи едно от проницателните си лица.
Поклон пред светлата му памет!


К