Отгласи от една конференция

Социалната роля на православния свещеник в България
и в Югоизточна Европа


Кристиан Гайзелман Галина Гончарова
Петър Канев


Вторият ден на конференцията
Елиа Бояджиева Галина Гончарова
Краят