Брой 28, 22 юли 2005 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Раздробяване на истината, Христо Буцев

40 години Крипта, Елка Бакалова
Културните права - между законите и практиките, Светлана Христова
Мишел Фейбър, Аленото цвете и бялото, Боряна Джанабетска
Долината на смъртната сянка в Сфумато, Леона Асланова
Издания на Георги Господинов в Чехия
Процесът срещу Едгар Морен
Руски дебати

In memoriam
Асен Кисимов
Клод Симон