Брой 26, 8 юли 2005 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Кметско коалиране, Христо Буцев

Лед на Владимир Сорокин, Явор Лилов
Триумфът на воленщината, Лиляна Деянова
Градът търси себе си, Владия Михайлова, Диана Попова
Конкурсът за нова сграда на Художествената академия, Лило Попов
13-ти Международен фестивал Варненско лято 2005, Димитър Чернев
Професията "композитор" в актуалната ситуация, Михаил Големинов
Два панаира за съвременно изкуство, Мария Василева, Десислава Димова
Филмите на Кира Муратова, Геновева Димитрова