Пишат ни

По повод статията за Шифърът на Леонардо, публикувана в бр. 19 от 20 май 2005 г.


Кич, класика, история - култура!?,
Сергей Валериев Стефанов

Уважаеми г-н Стефанов,
Диана Попова