Културен коктейл

Изборите, Владимир Трендафилов
За некласическото в изборната лотария, Жозеф Бенатов
Защо няма да ги стигнем американците... скоро, Мила Искренова

Джедайски уроци, Касиел Ноа Ашер
Скръбна вест

Жул Леви на 75
Весела Казакова с награда Сребърен Георги
Три събития в края на театралния сезон, Никола Вандов
36-ти Софийски музикални седмици, Лили Николова
Аида в античния форум на Стара Загора, Наталия Афеян

Музиката в Програма Христо Ботев на БНР