Брой 25, 1 юли 2005 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)

След изборите - първо приближение, Копринка Червенкова

Медиите - разбирани и правени, Митко Новков
Свободният свят на Тимоти Гартън Аш, Борис Попиванов
Орхан Памук, видян от Изток и от Запад, Йорданка Бибина
Постановката Бурята на Явор Гърдев, Никола Вандов
Постановката Антигона на Ларс-Оле Валбург, Виолета Дечева
Кич, класика, история - култура!?, Сергей В. Стефанов
Изборите в Иран, Мирослав Зафиров

In memoriam
Карло Мария Джулини
Димитър Бояджиев