Културен коктейл

Призив за защита на София

Национална награда Христо Г. Данов 2005
Борис Попиванов с Наградата Цветан Стоянов
Тодор Абазов с Наградата Богомил Нонев за 2004
Наградите от втория конкурс за SMS-поезия
Награди от Славейковите празници в Трявна
Политика & Изкуство - Изкуство & Политика, Светла Петкова
Фестивал на любителските театри в Каварна, Керанка Далакманска
Различната вселена на Емил Стойчев, Борис Данаилов
Симпозиумът Ингмар Бергман, Мариана Христова

Музиката в Програма Христо Ботев на БНР