Друмеви театрални празници -
Шумен 2005

Театърът е там,
където живее с душата си
,
Светла Бенева

Изящната батиста
на всекидневието
,
Аве Иванова