Референдумите за Европейската конституция

Продължаваме да публикуваме отзиви за отхвърлянето от френските и холандските избиратели на Европейската конституция (вж. бр. 20/27 май и бр. 22/10 юни 2005 г.).
Очевидно е, че се е образувал "политически вакуум", в който обединена Европа трябва да преосмисли посоката си на движение - и това преосмисляне има нужда от нови идеи, но и от вглеждане в причините, довели половинвековното усилие дотук.
Култура

Материалите подготвиха Нева Мичева, Борис Попиванов и Христо Буцев.


Европейският съюз - нов подем или парализа,
Юрген Хабермас

Защо французите и холандците гласуваха с "не"?,
Кристофър Колдуел

Европейското Не,
Росана Росанда

Бъдещето на европейската мечта,
Джереми Рифкин

Туше за Конституцията,
Касимиро Гарсия-Абадийо

Процесът срещу Европа,
Марио Монти

Гало-центризмът, един тъй френски недостатък,
Ерхард Фрайдберг

Едно Не, носител на бъдещето,
Жан-Пиер Шьовенман

Да зачеркнем упадъка на Франция,
Ги Сорман

Егоистичната инертност на Франция

Връщането на нациите,
Томас Ференци