Библията

Манифестът на теолога-марксист

Манифест за изучаване на Библията,
Роланд Бур

На кого принадлежи библейският текст?,
Милена Кирова