Изборът на "Култура"


Владимир Трендафилов
За рамките на литературата
ИК Изток-Запад
Цена 9,50 лева