Аскеер 2005
за драматургия

Публикуваме три от предговорите към книгата Драматургия "Аскеер 2005"

Хипертекстова мелодия на два гласа,
Ивайло Знеполски

Театърът на наградите за театър,
Георги Лозанов

Библиотека Аскеер,
Георги Каприев