Престъпна небрежност отне живота на виолиста

Любомир Мицев (1948-2005),

дългогодишен Софийски Солист и композитор. Той бе човек, за когото животът преди всичко бе всеотдайност и отговорност.
Поклон пред паметта му!


Култура