Брой 21, 3 юни 2005 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Новият Иерихон, Копринка Червенкова

Удар с щека, Христо Буцев

Аскеер 2005 за драматургия
Литературата след печатния капитализъм, Марин Бодаков
Хипермодерността на Жил Липовецки, Морис Фадел
Скот Лаш, Критика на информацията, Мария Попова
Новогръцкият универсум на Майкъл Хърцфелд, Тодор Кордоловски
Кан 2005 - фестивалът обединител, Вера Найденова
Майа Плисецка - Примата

In memoriam
Пол Рикьор
Любомир Мицев