Изборът на "Култура"


...Един негероичен герой Георги Тутев
Съставител Мара Чапанова
Издание на Марс
София, 2005
Цена 4 лева