Честито!

За някои хора името на Божана Апостолова се наложи в българското културно пространство през последните десетина години, свързано с работата на нейното издателство "Жанет-45". За други обаче тя е позната като поетеса отдавна: първата й стихосбирка излиза през 1978 година - оттогава досега поезията й се характеризира с искреност, чувствителност и овладян художествен израз. Интересна е и нейната "Делнична библия" - в редицата на модерните мемоарни книги тя се откроява със смелостта да говори открито и прямо до стресване, да разказва нашето общо неотдавнашно минало през психологическите перипетии на един конкретен живот.
За мястото на издателство "Жанет-45" в българската култура трябва да се говори отделно: появило се още в началото на 90-те години, днес то е сред най-значимите центрове за издаване на нова българска литература. Това, което го различава от всички други издателства, е замахът, с който представя книги на млади и много млади (нерядко дебютиращи) автори. Очевидно не финансовият интерес, а съпричастието към съдбата на българската култура мотивира подобен жест. Всеки редовен посетител на традиционните панаири на книгата знае, че Жанет е най-големият производител на премиерни събития: средно по двайсет нови книги се представят на всеки от тях. До този момент това бяха само български книги, но вече се появяват и преводни. И отново сме свидетели на друг дързък жест, който загърбва традиционното очакване за масов пазарен успех: започва да излиза поредица "50 съвременни руски книги" съвместно с издателство "Факел експрес". Без да прави компромиси със своите представи за важна литература, Божана Апостолова е успяла да постигне такъв модел на работа, който й позволява да прелива възможности между различни сфери на бизнеса, да компенсира и балансира сложна система от практически дейности. Едва ли може да има по-неуместен случай, в който се казва "женска работа", за да се означи липсата на размах, делова упоритост и силна воля.
В живота Божана е импулсивна и емоционална, с "широка ръка", в същото време - с точен и практичен усет за всичко, което се случва. Край нея винаги има хора, които очакват нещо. Понякога се чудя как ли изглежда светът от позицията на този-който-може-да-дава? Тъй като нямам отговор, ще завърша с нейната собствена рецепта как да станеш богат.
1. Трябва да попаднеш на точното време. (Изглежда просто, но ето, че аз, заедно с още седем милиона българи, вече петнайсет години не успяваме да улучим.)
2. Трябва да имаш сила да носиш рискове. (Теоретически също лесно, защото всеки мисли за себе си като за човек, способен на риск. Опитайте се обаче да си представите, че дължите милиард и половина - всъщност толкова, колкото е дължала Божана в началото на миналото десетилетие?)
3. И нито за секунда не трябва да смяташ, че можеш всичко. (Това вече изглежда трудно: да се удържиш по средата, да правиш големи неща и пак да останеш смирен пред съзнанието, че си просто един между всички хора.)
Честит юбилей, Божана! Пожелавам дълъг разцвет на твоите творчески сили!

Милена Кирова