Брой 17/18, 13 май 2005 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музика)
Хетерология, Станимир Панайотов (чуждестранна хуманитаристика)

Българският въпрос и Девети май, Христо Буцев

Втората световна война - 60 години по-късно
Андреас Шпеер: Свободно мислене, Георги Каприев
Театърът ни - градина на изсъхналите клони, Аве Иванова
Спектакълът Долината на смъртната сянка, Виолета Дечева
За приватизацията на читалищната идея, Ивайло Атанасов
Салвадор Дали като либретист

Тъмните богове на балканския национализъм, Евгения Иванова