Изборът на "Култура"


Христо Градечлиев
1935 - 2004
Безкраят на играта
Изложба
СБХ, ул. Шипка 6, IV етаж
15 - 29 април 2005, София


Христо Градечлиев
Безкраят на играта
Останалото е суша.
Графики.
Критика във вестник Култура.
Издание на Артидея - Боряна Паскалева
Предговор Георги Лозанов
Графичен дизайн Владислав Паскалев
София, 2005
Цена 8 лева

Всички приходи са за Помощно училище Любен Каравелов - Каварна