От тук до там

(видео и инсталация),
Subhuman theatre Via Pontica,
Червената къща, 14-24 март и 11-16 април 2005;
продължителност: 10 минути,
максимален брой посетители: 2.

Разговор с Венелин Шурелов,
Яна Костова